Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Important! Date limite de soumission des offres: 04/05/2020 à 15h. Ouverture des offres 05/05/2020 à 10h. Deadline for submission of tenders 04/05/2020 at 3 pm. Opening session 05/05/2020 at 10 am.
Tytuł:
Ubezpieczenie od pożaru parku nieruchomości wraz z mieniem dla budynków instytuc...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Data publikacji w witrynie TED:
18/03/2020
Termin nadsyłania ofert:
04/05/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
OIB/2020/OP/0001
Ubezpieczenie od pożaru parku nieruchomości wraz z mieniem dla budynków instytucji zamawiających z siedzibą w Belgii
Ubezpieczenie jest typu „od wszelkiego ryzyka, z wyjątkami”, inaczej mówiąc budynki ubezpieczone są od wszelkiego rodzaju ryzyka, z wyjątkiem ryzyka wyraźnie wyłączonego w umowie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
66510000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
18/03/2020 00:00
04/05/2020 15:00
05/05/2020 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Ubezpieczenie od pożaru parku nieruchomości — część 1 — Komisja
Ubezpieczenie od pożaru parku nieruchomości wraz z mieniem dla budynków Komisji.
Część 2
Ubezpieczenie od pożaru parku nieruchomości — część 2 — Komisja
Ubezpieczenie od pożaru parku nieruchomości wraz z mieniem dla budynków Komisji.
Część 3
Ubezpieczenie od pożaru parku nieruchomości — część 3 — Rada Unii Europejskiej
Ubezpieczenie od pożaru parku nieruchomości wraz z mieniem dla budynków rady Unii Europejskiej.
Część 4
Ubezpieczenie od pożaru parku nieruchomości — część 4 — inne instytucje zamawiające
Ubezpieczenie od pożaru parku nieruchomości wraz z mieniem dla budynków Komitetu Regionów, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Agencji INEA, Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji oraz biura szkół europejskich.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 077-181182
Sprostowanie
20/04/2020 00:00
2020/S 055-129878
Ogłoszenie o zamówieniu
18/03/2020 00:00