Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tenderers are requested to note that the closing date for submission of tenders has been extended to 26/05/2020 at 12:00 and the opening of tenders will now take place on 27/05/2020 at 14:00.
Tytuł:
Zapewnienie usług rozwoju, konfiguracji, wdrożenia i utrzymania oprogramowania k...
Instytucja zamawiająca:
European Medicines Agency (EMA)
Data publikacji w witrynie TED:
25/03/2020
Termin nadsyłania ofert:
26/05/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
EMA/2019/28/IT
Zapewnienie usług rozwoju, konfiguracji, wdrożenia i utrzymania oprogramowania komputerowego, dotyczących rozwiązań opartych na technologiach firm Microsoft, Informatica i SAP
Celem niniejszego zaproszenia do składnia ofert jest zawarcie umów z maksymalnie pięcioma wykonawcami w celu świadczenia usług umożliwiających Agencji pozyskanie zasobów ludzkich niezatrudnionych bezpośrednio przez Agencję do tworzenia, wdrażania i utrzymania oprogramowania komputerowego.Zamówienia na poszczególne wymienione technologie będą realizowane:— w porządku pierwszeństwa (kaskada) w przypadku zamówień na podstawie czasu i środków, oraz— z ponownym otwarciem na konkurencję w przypadku zamówień, dla których czas i środki zostały określone lub zamówień ze stałą ceną.Agencja szacuje, wyłącznie w celach informacyjnych, że łączny wymagany nakład pracy polegającej na świadczeniu usług doradczych w całym 4-letnim okresie obowiązywania umowy ramowej będzie wynosił:— 17 460 osobodni na usługi związane z technologiami firmy Microsoft,— 10 698 osobodni na usługi związane z technologiami firmy Informatica,— 11 675 osobodni na usługi związane z technologiami firmy SAP.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
72000000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
25/03/2020 00:00
26/05/2020 12:00
27/05/2020 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Oprogramowanie Microsoftu, usługi dotyczące technologii Microsoftu i technologie powiązane
Zapewnienie usług rozwoju, konfiguracji i utrzymania oprogramowania komputerowego, dotyczących rozwiązań opartych na oprogramowaniu Microsoftu, usługach w zakresie technologii Microsoftu i technologiach powiązanych.
Część 2
Systemy zarządzania danymi podstawowymi, oparte na technologiach firmy Informatica
Zapewnienie usług rozwoju, wdrożenia i utrzymania oprogramowania komputerowego dla rozwiązań w dziedzinie zarządzania danymi podstawowymi, opartych na technologiach firmy Informatica.
Część 3
Planowanie zasobów przedsiębiorstwa w technologiach firmy SAP
Świadczenie usług rozwoju, wdrażania i utrzymania oprogramowania dla systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa, opartego na technologiach firmy SAP.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 085-200088
Sprostowanie
30/04/2020 00:00
2020/S 084-198039
Sprostowanie
29/04/2020 00:00
2020/S 060-142851
Ogłoszenie o zamówieniu
25/03/2020 00:00