Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Europejskie narzędzie dla MŚP do samooceny efektywnego użytkowania zasobów
Instytucja zamawiająca:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Data publikacji w witrynie TED:
30/08/2014
Termin nadsyłania ofert:
06/10/2014
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
EASME/COSME/2014/005.
Europejskie narzędzie dla MŚP do samooceny efektywnego użytkowania zasobów
Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu wybór usługodawcy, którego zadaniem będzie opracowanie i przetestowanie europejskiego narzędzia dla MŚP do samooceny efektywnego użytkowania zasobów (zwanego dalej „narzędziem”) oraz katalogu środków poprawy w zakresie efektywnego użytkowania zasobów (zwanego dalej „katalogiem”). Narzędzie i katalog pozwolą europejskim MŚP lepiej interpretować swoje wyniki pod względem efektywnego użytkowania zasobów oraz określić potencjalne działania mające na celu poprawę tych wyników. Wykonawca będzie w szczególności odpowiedzialny za opracowanie prototypów narzędzia i katalogu, zapewniając funkcje, treści i składniki niezbędne do ich utworzenia i włączenia do aplikacji internetowej opracowanej przez wewnętrzne służby informatyczne Komisji Europejskiej.Narzędzie, wraz z katalogiem, ma stanowić pierwszy moduł zaplanowanego (w ramach programu COSME 2015) europejskiego centrum doskonałości ds. efektywnego użytkowania zasobów (zwanego dalej „centrum”), które będzie zajmować się dalszym rozwojem narzędzia, jego integracją i doskonaleniem. Narzędzie zostanie zaprojektowane w sposób zapewniający każdemu europejskiemu przedsiębiorstwu z segmentu MŚP — bez względu na branżę, wielkość (małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa) i obszar geograficzny — przyjazną dla użytkownika metodę oceny swojego efektywnego użytkowania zasobów oraz badania, jakie środki mogłyby przynieść poprawę tej efektywności w oszczędny sposób. W ramach tego działania zostanie opracowany prototyp europejskiego narzędzia dla MŚP do samooceny na bazie istniejących, sprawdzonych metod przeniesionych na grunt ogólnoeuropejski i dostosowanych do kontekstu ogólnoeuropejskiego, a także prototyp katalogu obejmującego różne rodzaje środków poprawy efektywnego użytkowania zasobów, który będzie źródłem danych i informacji na temat skuteczności tych środków, ich opłacalności i wpływu na konkurencyjność. Dane zgromadzone za pomocą prototypowego narzędzia i katalogu zostaną włączone do europejskiej bazy informacji o efektywnym użytkowaniu zasobów, która zostanie utworzona i będzie rozbudowywana przez wewnętrzne służby informatyczne Komisji Europejskiej. Końcowym zadaniem wykonawcy będzie przetestowanie, wspólnie z MŚP, opracowanego narzędzia i katalogu oraz integrującej je nadrzędnej aplikacji internetowej.Należy podkreślić, że zakres tego działania jest ograniczony do opracowania prototypów narzędzia i katalogu oraz przetestowania ich wspólnie z MŚP. Ostateczne wersje, gotowe do użycia po włączeniu ich do aplikacji internetowej opracowanej przez wewnętrzne służby informatyczne Komisji Europejskiej, będą dostępne i obsługiwane w przestrzeni publicznej dopiero w późniejszym czasie w ramach działalności centrum, które zajmie się ich doskonaleniem i rozbudową poprzez dodawanie kolejnych danych i informacji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
30/08/2014 00:00
Nie dotyczy
06/10/2014 23:59
14/10/2014 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2014/S 166-295687 Ogłoszenie o zamówieniu 30/08/2014 00:00