Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Monitorowanie i analiza mediów
Instytucja zamawiająca:
European Chemicals Agency (ECHA)
Data publikacji w witrynie TED:
06/03/2020
Termin nadsyłania ofert:
30/04/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
ECHA/2020/48
Monitorowanie i analiza mediów
Celem zaproszenia do składania oferty jest zawarcie z Europejską Agencją Chemikaliów umowy o usługi monitorowania i analizy mediów we wszystkich krajach członkowskich UE (w tym w Zjednoczonym Królestwie po brexicie) i w krajach poza UE (3 EEA i USA).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Najlepsza relacja jakości do ceny
79400000
FI1B1
Warunki udziału
Na podstawie art. 11 ust. 1 lit. e) i 11 ust. 4 wspólnych przepisów w Załączniku I do rozporządzenia finansowego ECHA zastrzega sobie możliwość wszczęcia procedury negocjacyjnej z wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego zaproszenia do składania ofert w odniesieniu do nowych usług polegających na powtarzaniu podobnych usług w ciągu 3 lat po podpisaniu pierwotnej umowy.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
06/03/2020 00:00
30/04/2020 14:00
04/05/2020 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 047-109759
Ogłoszenie o zamówieniu
06/03/2020 00:00