Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Monitorowanie wdrażania zasad dobrej praktyki w relacjach pionowych w łańcuchu d...
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Data publikacji w witrynie TED:
02/09/2014
Termin nadsyłania ofert:
07/10/2014
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
EASME/COSME/2014/006.
Monitorowanie wdrażania zasad dobrej praktyki w relacjach pionowych w łańcuchu dostaw żywności
EASME zamierza zawrzeć umowę o usługi oceny poniższych 2 działań.Pierwsze z nich to inicjatywa na rzecz łańcucha dostaw. Wykonawca dokona oceny ex post skuteczności tej inicjatywy na podstawie wskaźników ilościowych i jakościowych.Na drugie działanie składają się dobrowolne inicjatywy/krajowe platformy zainteresowanych stron działające na poziomie krajowym od 2011. W związku z tym w ramach oceny zostanie również zbadany ewentualny wpływ, jaki przyjęte zasady dobrej praktyki lub inicjatywa na rzecz łańcucha dostaw mogły mieć na tworzenie, zasady, charakter, kompleksowość (zaangażowanie podmiotów reprezentujących cały łańcuch dostaw żywności) i metody pracy potencjalnych dobrowolnych inicjatyw.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
02/09/2014 00:00
Nie dotyczy
07/10/2014 23:59
16/10/2014 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2014/S 171-302401
Sprostowanie
06/09/2014 00:00
2014/S 167-297178
Ogłoszenie o zamówieniu
02/09/2014 00:00