Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi z wykorzystaniem zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych ...
Instytucja zamawiająca:
European Maritime Safety Agency
Data publikacji w witrynie TED:
12/03/2020
Termin nadsyłania ofert:
13/05/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
EMSA/OP/4/2020
Usługi z wykorzystaniem zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych pionowego startu i pionowego lądowania, startujących z lądu i ze statków, w celu monitorowania emisji
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zamówienie usług pionowego startu i lądowania (VTOL – vertical take-off and landing) w ramach zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS – remotely piloted aircraft systems) w sektorze morskim w celu wsparcia działań związanych z monitorowaniem emisji i w celu wykonywania ogólnych zadań nadzoru morskiego w stosownych przypadkach. Świadczenie opłacalnych usług z użyciem RPAS powinno obejmować zasoby i odpowiednich specjalistów do utrzymywania i pilotowania RPAS oraz operatorów do interpretowania danych, a także dostarczania, gromadzenia i rozpowszechniania danych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
60440000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
12/03/2020 00:00
13/05/2020 16:00
15/05/2020 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi z wykorzystaniem długodystansowych zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych pionowego startu i pionowego lądowania
Celem części 1 jest świadczenie usług RPAS w zakresie monitorowania emisji poprzez namierzanie statków w trakcie tranzytu przez główne europejskie szlaki morskie. RPAS zamówione w ramach tej części będą statkami powietrznymi pionowego startu i pionowego lądowania o zasięgu wystarczającym, by dotrzeć do obszaru będącego przedmiotem zainteresowania (trasy morskie / szlaki żeglugowe) po starcie z lądu (można proponować start ze statków, nie jest on jednak jedyną opcją).
Część 2
Usługi monitorowania emisji z użyciem lekkich RPAS
Celem części 2 jest zapewnienie usług monitorowania emisji za pomocą RPAS w celu wsparcia egzekwowania przepisów dyrektywy w sprawie emisji siarki na mniejszych obszarach, z wykorzystaniem systemu o bardziej ograniczonym zasięgu. Usługa ta może być świadczona z wykorzystaniem mniejszych RPAS, startujących z lądu i ze statków.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 064-151994
Sprostowanie
31/03/2020 00:00
2020/S 060-142852
Sprostowanie
25/03/2020 00:00
2020/S 051-119974
Ogłoszenie o zamówieniu
12/03/2020 00:00