Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Analiza jakości w rachunkach narodowych
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG EUROSTAT
Data publikacji w witrynie TED:
31/03/2020
Termin nadsyłania ofert:
15/06/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
ESTAT/LUX/2020/OP/0008
Analiza jakości w rachunkach narodowych
Niniejsze zaproszenie do składania ofert obejmuje szereg działań wsparcia analitycznego i metodologicznego w celu poprawy jakości rachunków narodowych.Część 1: Analiza jakości szacunków wielkości rachunków narodowych z wykorzystaniem (głównie) domyślnych deflatorówCzęść 2: Analiza jakości rachunków sektora niefinansowegoCzęść 3: Analiza jakości rachunków finansowych według sektorów.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Zamówienie publiczne
79330000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
31/03/2020 00:00
15/06/2020 16:00
17/06/2020 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Analiza jakości szacunków wielkości rachunków narodowych z wykorzystaniem (głównie) domyślnych deflatorów
Ogólnym celem umowy jest wsparcie Eurostatu w dogłębnej analizie jakości bieżących szacunków cen i wielkości, ze szczególnym naciskiem na (ale nie wyłącznie) porównania międzyokresowych i międzykrajowych domyślnych deflatorów.Celem projektu jest analiza danych rachunków narodowych, ze szczególnym naciskiem na ocenę jakości i poprawności metodologicznej szacunków wielkości.
Część 2
Analiza jakości rachunków sektora niefinansowego
Ogólnym celem prac w ramach niniejszej części jest wsparcie Eurostatu w przygotowaniu szczegółowej analizy jakości rachunków sektora niefinansowego poprzez badanie następujących pozycji:— średnie dochody osób samozatrudnionych w sektorze gospodarstw domowych,— dochód gospodarstwa domowego do dyspozycji na mieszkańca i oszczędności gospodarstwa domowego na osobę,— stopa inwestycji gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych,— udział w zyskach przedsiębiorstw niefinansowych.
Część 3
Analiza jakości rachunków finansowych według sektorów
Ogólnym celem prac w ramach niniejszej części jest wsparcie Eurostatu w szczegółowej analizie jakości rachunków finansowych poprzez badanie następujących pozycji:— udziały nienotowane i inne udziały kapitałowe,— należności i zobowiązania.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 064-152006
Ogłoszenie o zamówieniu
31/03/2020 00:00