Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zwiększenie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego: Study in Europe
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Data publikacji w witrynie TED:
23/04/2020
Termin nadsyłania ofert:
15/07/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
EAC/2020/OP/0001
Zwiększenie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego: Study in Europe
Wybrany wykonawca zapewni szereg profesjonalnych usług i doświadczenie, które razem przyczynią się do zwiększenia widoczności i atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.Jeżeli Europa miałaby utrzymać swój status atrakcyjnego miejsca dla międzynarodowej grupy studentów w porównaniu z rosnącym tłem nowych regionalnych centrów szkolnictwa wyższego, powinna kontynuować swoje starania na rzecz promowania ogólnoświatowej świadomości w zakresie wysokiej jakości i bogactwa europejskiego szkolnictwa wyższego.W ramach tego zamówienia Komisja ma zamiar zakupić usługi ekspertów i usługi doradcze, by móc kontynuować swoją współpracę z krajowymi agencjami ds. promocji i interesariuszami w celu uzupełnienia informacji na poziomie krajowym i starań na rzecz promocji w zakresie możliwości studiowania i finansowania nauki. Usługi będą promować europejski wymiar szkolnictwa wyższego poza Europą za pośrednictwem strony internetowej Study in Europe, mediów społecznościowych i narzędzi komunikacji, serii targów Europejskiego Szkolnictwa Wyższego i działań związanych z wzajemnym uczeniem się na rzecz krajowych agencji ds. promocji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
80300000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
79950000
80300000
72420000
79421000
79342200
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
23/04/2020 00:00
15/07/2020 12:00
17/07/2020 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 080-187659
Ogłoszenie o zamówieniu
23/04/2020 00:00