Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wykaz europejskich dóbr przemysłowych na rzecz wzrostu
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Data publikacji w witrynie TED:
10/09/2014
Termin nadsyłania ofert:
15/10/2014
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
EASME/COSME/2014/010.
Wykaz europejskich dóbr przemysłowych na rzecz wzrostu
Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu wybór usługodawcy na potrzeby opracowania wykazu europejskich dóbr przemysłowych na rzecz wzrostu. Niniejsze zamówienie powinno pomóc w określeniu głównych dostępnych dóbr przemysłowych i miejsc ich występowania oraz ich potencjału w zakresie konsolidacji procesu uzdrawiania europejskiej branży produkcyjnej w celu zapewnienia wkładu w ogólną strategię „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. W tym celu wykonawca będzie musiał opracować badanie szczegółowo opisujące metodologię i zastosować ją do mapowania potencjalnej przewagi konkurencyjnej sektorów europejskiego przemysłu, określając dobra przyczyniające się w najbardziej odpowiedni sposób do zapewnienia rozwoju przemysłowego w przyszłości. Pozwoli to Komisji na lepsze ukierunkowanie jej polityki i zrozumienie dynamiki sektora przemysłowego.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
10/09/2014 00:00
Nie dotyczy
15/10/2014 23:59
22/10/2014 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2014/S 173-305760
Ogłoszenie o zamówieniu
10/09/2014 00:00