Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Podmiot zewnętrzny zajmujący się ubezpieczeniami opłacanymi przez pracodawcę — z...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
10/04/2020
Termin nadsyłania ofert:
13/04/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
CFT-1586
Podmiot zewnętrzny zajmujący się ubezpieczeniami opłacanymi przez pracodawcę — zarządzanie wnioskami o zwrot kosztów i usługi aktuarialne w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz zarządzanie profilaktyką zdrowotną
Część 1: Celem jest wybór usługodawcy działającego jako Third Party Administrator (TPA), tj. organizacja, która zarządza dla EBI systemem ubezpieczeń zdrowotnych, przetwarza wnioski o zwrot kosztów, określa kwalifikację kosztów opieki medycznej, ułatwia dostęp do opieki medycznej oraz ogólnie poprawia stosunek ceny do jakości opieki. TPA będzie również świadczyć usługi aktuarialne związane z rachunkowością zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej oraz badaniami aktuarialnymi dotyczącymi stabilności finansowej systemu ubezpieczeń zdrowotnych.Część 2: Celem jest wybór usługodawcy do centralnego zarządzania świadczeniem pełnych badań lekarskich dla korzystających (część II), tj. organizacji, która zarządza ocenami w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej dla grupy EBI. Usługodawca zapewni również sieć placówek opieki medycznej, w których beneficjenci będą mogli przejść ujednolicone i wysokiej jakości profilaktyczne badania lekarskie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Zamówienie publiczne
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
66512200
Warunki udziału
Oferent musi udowodnić, że jest wpisany do rejestru uprawniającego do wykonywania działalności zawodowej zgodnie z prawem krajowym.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
10/04/2020 00:00
13/04/2022 04:10
05/06/2020 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Podmiot zewnętrzny zajmujący się ubezpieczeniami opłacanymi przez pracodawcę — zarządzanie wnioskami o zwrot kosztów i usługi aktuarialne w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych
Celem jest wybór usługodawcy działającego jako Third Party Administrator (TPA), tj. organizacja, która zarządza dla EBI systemem ubezpieczeń zdrowotnych, przetwarza wnioski o zwrot kosztów, określa kwalifikację kosztów opieki medycznej, ułatwia dostęp do opieki medycznej oraz ogólnie poprawia stosunek ceny do jakości opieki. TPA będzie również świadczyć usługi aktuarialne związane z rachunkowością zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej oraz badaniami aktuarialnymi dotyczącymi stabilności finansowej systemu ubezpieczeń zdrowotnych.TPA będzie skutecznie współpracować z różnymi zainteresowanymi stronami ubezpieczenia zdrowotnego: dostawcą pomocy medycznej, ubezpieczycielem kosztów leczenia związanych z pracą, dostawcą usług profilaktyki zdrowotnej, zespołem wewnętrznym Caisse de Maladie EBI, aktuariuszami wewnętrznymi i zewnętrzni EBI, zespołem księgowym EBI i wyznaczonym przez EBI kierownikiem projektu z działu operacji związanych z zasobami ludzkimi.
Część 2
Zarządzanie profilaktyką zdrowotną
Celem jest wybór usługodawcy do centralnego zarządzania świadczeniem pełnych badań lekarskich dla korzystających (część II), tj. organizacji, która zarządza ocenami w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej dla grupy EBI. Usługodawca zapewni również sieć placówek opieki medycznej, w których beneficjenci będą mogli przejść ujednolicone i wysokiej jakości profilaktyczne badania lekarskie.Usługodawca będzie efektywnie współpracował z dostawcą usług w dziedzinie ochrony zdrowia Grupy EBI i wyznaczonym przez EBI kierownikiem projektu z działu relacji z pracownikami i ich dobrostanu.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 076-179000
Sprostowanie
17/04/2020 00:00
2020/S 072-170133
Ogłoszenie o zamówieniu
10/04/2020 00:00