Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ekspertyza epidemiologiczna na potrzeby wsparcia kwestii związanych z Rozporządz...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
06/04/2020
Termin nadsyłania ofert:
26/05/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/ALPHA/2020/02
Ekspertyza epidemiologiczna na potrzeby wsparcia kwestii związanych z Rozporządzeniem (UE) 2016/429 Prawo o zdrowiu zwierząt
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ustanawia przepisy dotyczące zapobiegania i kontroli chorób zwierząt, które przenoszą się na inne zwierzęta lub ludzi. Komisja Europejska poprosiła Urząd o wsparcie polegające na zapewnieniu naukowych rozwiązań, które mogłyby stanowić podstawę dla opracowania aktów zmieniających i wykonawczych do Rozporządzenia 2016/429. Zamówienie jest podzielone na dwie części:Część 1: Ocena bieżącego materiału i innych źródeł ważnych danych w dziedzinie odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) oraz dalsza analiza literatury skupiającej się na wybranych bakteriach AMR;Część 2: Ocena środków gotowości, kontroli, zwalczania i łagodzenia, uwzględniająca ocenę ważnych źródeł literatury, dostępnych danych i/lub innych źródeł informacji wyszczególnionych chorób i ich wiarygodna dalsza analiza.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
73000000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
06/04/2020 00:00
26/05/2020 14:30
27/05/2020 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Ocena bieżącego materiału i innych źródeł ważnych danych w dziedzinie odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) oraz dalsza analiza literatury skupiającej się na wybranych bakteriach AMR, ukierunkowana na zbieranie...
Czas trwania umowy ramowej = 1 rok + 1-krotne automatyczne wznowienie, przy czym łączny czas trwania może wynieść maksymalnie 2 lata.Informacje budżetowe = Część 1 — 250 000 EUR — w pułapie tym są już uwzględnione nieprzewidziane wydatki w wysokości 10 % oraz ewentualna indeksacja cen.Umowa ramowa będzie realizowana z wykorzystaniem umów szczegółowych
Część 2
Ocena środków gotowości, kontroli, zwalczania i łagodzenia, uwzględniająca ocenę ważnych źródeł literatury i/lub innych źródeł informacji wyszczególnionych chorób i ich wiarygodna dalsza analiza
Czas trwania umowy ramowej = 1 rok + 1-krotne automatyczne wznowienie, przy czym łączny czas trwania może wynieść maksymalnie 2 lata.Informacje budżetowe = Część 2 — 150 000 EUR — w pułapie tym są już uwzględnione nieprzewidziane wydatki w wysokości 10 % oraz ewentualna indeksacja cen.Umowa ramowa będzie realizowana z wykorzystaniem umów szczegółowych.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 090-213676
Sprostowanie
08/05/2020 00:00
2020/S 068-160693
Ogłoszenie o zamówieniu
06/04/2020 00:00