Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wielokrotna umowa ramowa z procedurą ponownego otwarcia na konkurencję w dziedzi...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
24/09/2014
Termin nadsyłania ofert:
17/11/2014
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
409/PP/2014/FC.
Wielokrotna umowa ramowa z procedurą ponownego otwarcia na konkurencję w dziedzinie zrównoważonej polityki przemysłowej i zrównoważonego budownictwa
Wielokrotna umowa ramowa o sporządzenie analizy regulacyjnej i ekonomicznej dotyczącej interakcji pomiędzy rozwiązaniami politycznymi z obszaru przemysłu, środowiska, zdrowia człowieka, zmiany klimatu, surowców, energii, transportu, ekoprojektu, zatrudnienia, opodatkowania, handlu i inwestycji, badań naukowych i innowacji, udzielania zamówień publicznych, rynku wewnętrznego usług oraz zrównoważonej polityki produktowej, a także ich wpływu na konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i sektorów przemysłu, w tym sektora budowlanego, oraz dobrostan konsumentów i zatrudnienie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
24/09/2014 00:00
Nie dotyczy
17/11/2014 23:59
26/11/2014 15:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Konkurencyjność, środowisko, zmiana klimatu, energia i transport
Głównym celem badań prowadzonych w ramach części 1 jest wniesienie wkładu w ocenę opłacalności nowych środków i inicjatyw w dziedzinie rozwiązań politycznych w obszarach energii, klimatu, środowiska, zdrowia człowieka oraz transportu, a w szczególności ich wpływu na podnoszenie konkurencyjności europejskich sektorów przemysłowych lub przedsiębiorstw, włączając w to duże przedsiębiorstwa i MŚP.
Część 2
Zrównoważona polityka produktowa, ekoprojekt i kwestie powiązane
Głównym celem badań prowadzonych w ramach części 2 niniejszej umowy ramowej jest wniesienie wkładu w analizę techniczną, ekonomiczną i środowiskową, które są konieczne w celu zapewnienia informacji i pomocy na rzecz decydentów politycznych w procesach decyzyjnych, ocenie i realizacji zadań wymaganych na mocy dyrektywy dotyczącej ekoprojektu.
Część 3
Konkurencyjność, ekoinnowacje i zrównoważony łańcuch wartości
Głównym celem badań prowadzonych w ramach części 3 jest wniesienie wkładu w ocenę opłacalności nowych środków i inicjatyw w dziedzinie zrównoważonego łańcucha wartości, ekoprzemysłu oraz zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, a także, w szczególności, ich wpływu na podnoszenie konkurencyjności europejskich sektorów przemysłowych lub przedsiębiorstw, włączając w to duże przedsiębiorstwa i MŚP, na światowym rynku.
Część 4
Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR)
Głównym celem badań prowadzonych w ramach części 4 niniejszej umowy ramowej jest wniesienie wkładu w analizę techniczną, ekonomiczną, społeczną, środowiskową i regulacyjną, które są konieczne w celu zapewnienia informacji i pomocy na rzecz decydentów politycznych w procesach decyzyjnych, ocenie i realizacji zadań wymaganych w ramach CPR.
Część 5
Plan działania w obszarze budownictwa
Głównym celem usług świadczonych w ramach części 5 niniejszej umowy ramowej jest opracowanie dowodów analitycznych dotyczących rozwiązań rynkowych i politycznych związanych ze zrównoważonym budownictwem w celu zintensyfikowania działań w obrębie budowania potencjału na poziomie państw członkowskich na potrzeby realizacji planu działań „Budownictwo 2020” i oceny środków zalecanych w kontekście planu działań na rzecz rozwijania działalności budowlanej, tworzenia miejsc pracy i zrównoważonego charakteru.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2014/S 183-322140
Ogłoszenie o zamówieniu
24/09/2014 00:00