Szczegóły ogłoszenia o przetargu

The time limit for receipt of tenders has been extended to 25/05/2020 at 23:59 CET
Tytuł:
Świadczenie usług w zakresie tablic wskaźników (Dashboard ) i narzędzi analitycz...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Fund
Data publikacji w witrynie TED:
28/04/2020
Termin nadsyłania ofert:
25/05/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
2020-OIM-ISM-004
Świadczenie usług w zakresie tablic wskaźników (Dashboard ) i narzędzi analitycznych używanych przez EFI
W 2017 roku EFI postanowił wdrożyć platformę Dashboard opartą na Tableau, aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie tablic wskaźników (Dashboards)i interaktywnego raportowania. Wdrożenie, hosting, wsparcie, utrzymanie i ulepszenie platformy zostały zlecone podmiotom zewnętrznym i nadzorowane były przez OIM/ISM, zgodnie z poprzednim zaproszeniem do składania ofert. Po wdrożeniu Tableau i koncentracji na interaktywnej mapie, wdrożonej we współpracy z usługodawcą wybranym w celu wdrożenia platformy Dashboard (zob. www.eif4smes.com) przedstawiającej alokację finansowania MŚP w Europie, Alteryx stał się kluczowym narzędziem obsługi Dashboard w ramach EFI. Alteryx, jako narzędzie do analizy danych, uzupełnia zastosowania Tableau, a jego użytkowanie idzie w parze z wykorzystaniem dashboardów Tableau. Za pomocą niniejszego zaproszenia do składania ofert EFI zamierza znaleźć usługodawcę, który będzie w stanie świadczyć wymagane usługi zgodnie z wymogami opisanymi w zakresie zadań i obowiązków dla obu części.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
72310000
Najistotniejsze elementy
28/04/2020 00:00
25/05/2020 23:59
27/05/2020 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Wdrożenie, hosting, obsługa, rozbudowa, wsparcie i konserwacja rozwiązania Alteryx opartego na serwerze lub równoważnego i zarządzanie nim
Platforma oparta na serwerze Alteryx lub równoważna: EFI chce wdrożyć platformę opartą na serwerze Alteryx lub równoważnym. Platforma będzie hostowana w chmurze, zapewni interoperacyjność z siedziby EFI i będzie miała dostęp do magazynu danych MS SQL, platformy Tableau i przyszłego źródła danych odpowiedniego do celów analizy.
Część 2
Hosting, obsługa, ulepszenie, wsparcie i konserwacja rozwiązania Tableau
Platforma Tableau jest już wdrożona i na razie nie przewiduje się żadnych zmian, chyba że będzie to wymagane w przypadku, gdyby konieczna była migracja do nowego środowiska hostingu. Dlatego usługodawca będzie musiał zapewnić hosting rozwiązania w chmurze. Obecnie platforma Tableau jest hostowana na AWS. Platforma Tableau ma dostęp do magazynu danych MS SQL, a także będzie korzystać z wdrożenia platformy Alteryx (Część 1) jako źródła danych do tworzenia i udoskonalania dashboardów.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 099-236273
Sprostowanie
22/05/2020 00:00
2020/S 085-200096
Sprostowanie
30/04/2020 00:00
2020/S 083-194841
Ogłoszenie o zamówieniu
28/04/2020 00:00