Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Audyt budynków Parlamentu Europejskiego w celu poprawy dostępności dla osób o og...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Data publikacji w witrynie TED:
02/12/2014
Termin nadsyłania ofert:
02/02/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
INLO.AO-2012-029-LUX-UCI-03.
Audyt budynków Parlamentu Europejskiego w celu poprawy dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz w szczególności dla osób niedowidzących i niedosłyszących
A) Audyt budynków Parlamentu Europejskiego (siedziby w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu) w celu poprawy dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz w szczególności dla osób niedowidzących i niedosłyszących, a także poprawy możliwości poruszania się tych osób wewnątrz budynków.B) Audyt budynków biur zewnętrznych Parlamentu Europejskiego (biur informacyjnych i biur terenowych) znajdujących się w państwach członkowskich Unii Europejskiej w celu poprawy dostępności budynków dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz w szczególności dla osób niedowidzących i niedosłyszących, a także poprawy możliwości poruszania się tych osób wewnątrz budynków.C) Analiza na potrzeby instalacji w Strasburgu VIP's Center (Visually Impaired People's Center/Centrum Pracy dla Osób Niedowidzących).D) Zredagowanie ogólnej instrukcji (vademecum) dla poszczególnych siedzib, która będzie wzorem dokumentu do wykorzystania przy planowaniu i ocenie działań podejmowanych w budynkach Parlamentu Europejskiego w danej lokalizacji.E) Opracowanie przewodnika na temat dostępności budynków dla poszczególnych siedzib, przeznaczonego dla użytkowników korzystających z dostępu do budynków Parlamentu Europejskiego w danej lokalizacji.F) Zredagowanie prostym językiem broszur informacyjnych przeznaczonych dla odwiedzających i zainteresowanych osób na temat zrealizowanych przez Parlament Europejski projektów w dziedzinie dostępności.G) Zaproponowanie środków komunikacji na temat zrealizowanych przez Parlament Europejski projektów w dziedzinie dostępności na rzecz osób niepełnosprawnych, w Parlamencie Europejskim i poza nim.H) Realizacja zadań rozliczanych według stawek godzinowych, niewymienionych w pkt A do G powyżej, lecz związanych z przedmiotem zamówienia zdefiniowanym w art. 3.8 specyfikacji technicznej.Audyty w pkt A i B powyżej dotyczą budynków zajmowanych obecnie lub w przyszłości w okresie trwania zamówienia przez Parlament Europejski. Audyty mogą również dotyczyć budynków, które Parlament Europejski nabędzie ewentualnie w okresie zamówienia, które, w stosownym przypadku, będą przedmiotem zadań rozliczanych według stawek godzinowych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
02/12/2014 00:00
02/02/2015 23:59
02/02/2015 23:59
06/02/2015 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 018-028027
Sprostowanie
27/01/2015 00:00
2014/S 232-408211
Ogłoszenie o zamówieniu
02/12/2014 00:00