Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Dostawa mebli
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Data publikacji w witrynie TED:
15/11/2014
Termin nadsyłania ofert:
02/03/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
Dostawa mebli
Niniejsze zamówienie dotyczy dostawy mebli i powiązanych usług. Dzieli się na 5 części:— część 1: dostawa mebli biurowych dla personelu wykonawczego i na stanowiskach kierowniczych, zaprojektowanych w trwały sposób,— część 2: dostawa mebli biurowych dla personelu na wyższych stanowiskach kierowniczych, zaprojektowanych w trwały sposób,— część 3: dostawa foteli biurowych zaprojektowanych w trwały sposób i wyprodukowanych w sposób społecznie odpowiedzialny,— część 4: dostawa mebli do sal zebrań, sal szkoleniowych i konferencyjnych, zaprojektowanych w trwały sposób,— część 5: dostawa opraw oświetleniowych zaprojektowanych w trwały sposób.Dokładniej mówiąc, zamówienie dotyczy wykonania pełnej zintegrowanej usługi obejmującej część lub całość następujących elementów:— dostawa mebli z montażem lub bez (części 1 do 4),— usługi transportu, rozpakowania, montażu, odbioru opakowań i szkolenia (części 1 do 5),— odbiór istniejących mebli używanych w celu utylizacji surowców (odbiór, ponowne wykorzystanie, regeneracja i recykling materiałów odzyskanych z odpadów) (części 1 do 4),— przeróbki istniejących mebli na potrzeby wyższych stanowisk kierowniczych (część 2),— opracowanie i aktualizacja witryny internetowej typu „katalog internetowy” (części 1 do 5),— dostawa części zamiennych i akcesoriów (będąca przedmiotem oddzielnej umowy, lecz zamówienie zostanie udzielone temu samemu wykonawcy) (części 1 do 4).
Dostawy
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
15/11/2014 00:00
Nie dotyczy
02/03/2015 17:30
09/03/2015 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Dostawa mebli biurowych dla personelu wykonawczego i na stanowiskach kierowniczych, zaprojektowanych w trwały sposób
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie 2 umów ramowych, których przedmiotem jest:— przede wszystkim dostawa mebli biurowych dla personelu wykonawczego i na stanowiskach kierowniczych, wraz z powiązanymi usługami,— dodatkowo dostawa części zamiennych.
Część 2
Dostawa mebli biurowych dla personelu na wyższych stanowiskach kierowniczych, zaprojektowanych w trwały sposób
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie 2 umów ramowych, których przedmiotem jest:— przede wszystkim dostawa mebli biurowych dla personelu na wyższych stanowiskach kierowniczych, wraz z powiązanymi usługami,— dodatkowo dostawa części zamiennych.
Część 3
Dostawa foteli biurowych zaprojektowanych w trwały sposób i wyprodukowanych w sposób społecznie odpowiedzialny
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie 2 umów ramowych, których przedmiotem jest:— przede wszystkim dostawa foteli biurowych, wraz z powiązanymi usługami,— dodatkowo dostawa części zamiennych.
Część 4
Dostawa mebli do sal zebrań, sal szkoleniowych i konferencyjnych, zaprojektowanych w trwały sposób
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie 2 umów ramowych, których przedmiotem jest:— przede wszystkim dostawa mebli do sal zebrań, sal szkoleniowych i konferencyjnych, wraz z powiązanymi usługami,— dodatkowo dostawa części zamiennych.
Część 5
Dostawa opraw oświetleniowych zaprojektowanych w trwały sposób
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej o dostawę opraw oświetleniowych, wraz w powiązanymi usługami.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 029-048107
Sprostowanie
11/02/2015 00:00
2015/S 011-013774
Sprostowanie
16/01/2015 00:00
2014/S 221-389910
Ogłoszenie o zamówieniu
15/11/2014 00:00