Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Modernizacja sprawozdawczości i rozpowszechnianie statystyk energetycznych
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG EUROSTAT
Data publikacji w witrynie TED:
23/07/2020
Termin nadsyłania ofert:
28/09/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
ESTAT/LUX/2020/OP/0014
Modernizacja sprawozdawczości i rozpowszechnianie statystyk energetycznych
Usługi statystyczne, będące przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania wniosków, zostały podzielone na następujące części:Część 1: Struktura trendów w zakresie produkcji i zużycia energiiCzęść 2: Opracowanie nowych rocznych kwestionariuszyCzęść 3: Wykorzystanie nowych źródeł danych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Zamówienie publiczne
955,000.00 EUR
79330000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
23/07/2020 00:00
28/09/2020 16:00
30/09/2020 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Struktura trendów w zakresie produkcji i zużycia energii
Niniejsza część obejmuje opracowanie metodologii pozwalającej na opracowanie struktury trendów w zakresie zużycia energii. Metodologia ta powinna umożliwiać ilościowe określenie różnych aspektów, które przyczyniają się do zmian w zużyciu energii (na przykład zmiany populacji, wzrost gospodarczy, skutki klimatyczne, zmiany działalności gospodarczej i struktury, zmiany w wyborze paliwa).Szacowany łączny nakład pracy na cały okres trwania zamówienia (36 miesięcy) wynosi 700 osobodni.
Część 2
Opracowanie nowych rocznych kwestionariuszy
Niniejsza część obejmuje opracowanie wielu kwestionariuszy MS Excel do gromadzenia danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii, rozporządzeniem (UE) 2016/1952 w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz gromadzenia niektórych dodatkowych danych przez dział ds. energii Eurostatu. Celem jest stworzenie skutecznych i przyjaznych dla użytkownika kwestionariuszy ułatwiających wprowadzanie i zatwierdzanie danych dla krajów zgłaszających.Szacowany łączny nakład pracy na cały okres trwania zamówienia (36 miesięcy) wynosi 500 osobodni.
Część 3
Wykorzystanie nowych źródeł danych
Celem niniejszej części jest zapewnienie niezbędnych europejskich statystyk energetycznych wcześniej niż w chwili obecnej lub uzupełniających istniejące statystyki.Celem tej części jest znalezienie sposobów na jak najszybsze udostępnienie najważniejszych danych zagregowanych/punktów/indeksów/wskaźników danych, tj. dostarczenie odpowiednich danych możliwie jak najwcześniej po zakończeniu okresu odniesienia (miesięcznego, rocznego) i/lub dostarczenie informacji niewykorzystanych dotychczas w celu uzupełnienia istniejących statystyk.Szacowany łączny nakład pracy na cały okres trwania zamówienia (36 miesięcy) wynosi 360 osobodni.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 141-345727
Ogłoszenie o zamówieniu
23/07/2020 00:00