Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie na temat niebezpiecznych mieszanin detergentów zawartych w opakowaniach ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
27/11/2014
Termin nadsyłania ofert:
23/01/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
406/PP/ENT/IMA/14/119429.
Badanie na temat niebezpiecznych mieszanin detergentów zawartych w opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia
Pod koniec 2012 od kilku państw członkowskich wpłynęły do Komisji i do innych państw członkowskich powiadomienia o wzroście liczby incydentów związanych z detergentowymi produktami piorącymi występującymi w stosunkowo nowej formie. Produktami tymi są środki piorące w płynie umieszczane w rozpuszczalnych w wodzie opakowaniach foliowych do jednorazowego użycia (zwane również poniżej „kapsułkami z środkiem piorącym w płynie”). Okazało się, że liczba incydentów przy ich stosowaniu jest większa niż w przypadku detergentowych produktów piorących w formie tradycyjnej (płynów w butelkach, środków w postaci proszku) i dotyczyły one w szczególności małych dzieci. Ponadto zaobserwowano, że konsekwencją incydentów (wskutek połknięcia i/lub dostania się środka do oczu/zetknięcia ze skórą) są objawy poważniejsze od tych wywoływanych przez produkty tradycyjne.Celem niniejszego zamówienia jest:1. opracowanie analizy rynku mieszanin niebezpiecznych wprowadzanych do obrotu w opakowaniach rozpuszczalnych w wodzie;2. opracowanie szczegółowego badania głównych czynników i przyczyn przypadkowego narażenia na działanie niebezpiecznych mieszanin detergentów w opakowaniach rozpuszczalnych (zwanych dalej „kapsułkami z detergentem w płynie”), w szczególności dzieci;3. przeprowadzenie oceny, czy proponowane środki bezpieczeństwa skutecznie ograniczają liczbę takich incydentów do poziomu porównywalnego z incydentami występującymi w przypadku produktów wprowadzanych na rynek w opakowaniach tradycyjnych;4. określenie i przeprowadzenie oceny możliwych do zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa służących zapobieganiu takiemu narażeniu w celu sprawdzenia ich skuteczności, wpływu na przemysł, czasu potrzebnego do ich wprowadzenia i skutków prawnych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
27/11/2014 00:00
23/01/2015 23:59
23/01/2015 23:59
02/02/2015 11:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2014/S 229-403399
Ogłoszenie o zamówieniu
27/11/2014 00:00