Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o komunikację EURES i zarządzanie wydarzeniami Europejskiego Urzędu...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Data publikacji w witrynie TED:
06/07/2020
Termin nadsyłania ofert:
10/08/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
VT/2020/024
Umowa ramowa o komunikację EURES i zarządzanie wydarzeniami Europejskiego Urzędu ds. Pracy (4 części)
Zob. dokumenty zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
79900000
QA11 / JA10 / QA12 / JA07
Warunki udziału
Zob. dokumenty zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
06/07/2020 00:00
10/08/2020 12:00
12/08/2020 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Komunikacja EURES
Zob. dokumenty zamówienia.
Część 2
Internetowe Dni Pracy EURES
Zob. dokumenty zamówienia.
Część 3
Organizacja wydarzeń
Zob. dokumenty zamówienia.
Część 4
Organizacja podróży na potrzeby wydarzeń
Zob. dokumenty zamówienia.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 128-312207
Ogłoszenie o zamówieniu
06/07/2020 00:00