Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Projekt pilotażowy — Ustanowienie programu operacyjnego: Strukturyzacja sektorów...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Data publikacji w witrynie TED:
24/07/2020
Termin nadsyłania ofert:
18/09/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
AGRI/2020/OP/0004
Projekt pilotażowy — Ustanowienie programu operacyjnego: Strukturyzacja sektorów rolno-spożywczych w celu zabezpieczenia rozwoju gospodarstw rodzinnych oraz zrównoważonego rozwoju rolnictwa lokalnego
Ogólny cel projektu pilotażowego jest dwojaki:1) Ocena korzyści, jakie organizacje producentów (OP) oferują rolnikom w rolnictwie UE (w porównaniu do producentów, którzy działają na podstawie umów lub indywidualnie), w tym czy i w jaki sposób współpraca ta jest pomocna(i) wzmocnienie pozycji producentów w rolno-spożywczym łańcuchu dostaw; orazii) poprawa zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych będących własnością członków OP; a następnie2) Zbadanie, w jaki sposób OP – w szczególności w sektorach zwierząt gospodarskich (zwłaszcza bydła mlecznego, wołowiny i wieprzowiny) oraz białka roślinnego – mogą zwiększyć ogólną stabilność swoich członków poprzez ustanowienie interwencji sektorowej poprzez programy operacyjne (odzwierciedlające istniejący model sektora owoców i warzyw) oraz uwzględniając możliwości wprowadzone we wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia ustanawiającego zasady wspierania planów strategicznych (art. 59-63) i łączącego różne środki w ramach logiki sektorowej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
1850000.00 EUR
1850000.00 EUR
79310000
00
Additional CPV Supplementary CPV
77100000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
24/07/2020 00:00
18/09/2020 12:00
22/09/2020 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 142-348322
Ogłoszenie o zamówieniu
24/07/2020 00:00