Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wzmocnienie absorpcji funduszy UE w ramach programu Natura 2000.
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
03/05/2012
Termin nadsyłania ofert:
18/06/2012
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.B.3/SER/2012/0020
Wzmocnienie absorpcji funduszy UE w ramach programu Natura 2000.
Celem niniejszego zamówienia jest pomoc Komisji i państwom członkowskim w dążeniach do dobrego zrozumienia możliwości finansowania działań w ramach programu Natura 2000 w kolejnych wieloletnich ramach finansowych przez zainteresowane strony, w propagowaniu inwestycji w ramach programu Natura 2000 jako elementu przyczyniającego się do trwałego wzrostu i zrównoważonego rozwoju, jak również w ułatwieniu dostępu do informacji o możliwościach finansowania w celu zapewnienia lepszej absorpcji funduszy w ramach programu Natura 2000 w kolejnym okresie finansowania. Cel ten zostanie osiągnięty w drodze realizacji następujących zadań:zadanie 1: uaktualnienie podręcznika „Finansowanie sieci Natura 2000”;zadanie 2: opracowanie zestawu narzędzi do oceny zgodności priorytetowych ram działań (PAF) z programami operacyjnymi;zadanie 3: zorganizowanie seminariów w państwach członkowskich w celu przekazania informacji na temat możliwości finansowania inwestycji w ramach programu Natura 2000 w konkretnym kontekście krajowym.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
03/05/2012 00:00
Nie dotyczy
18/06/2012 16:00
02/07/2012 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2012/S 85-139177
Ogłoszenie o zamówieniu
03/05/2012 00:00