Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie w kluczowych działaniach europejskiej platformy technologicznej w zakre...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Data publikacji w witrynie TED:
20/12/2014
Termin nadsyłania ofert:
02/03/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
PP-2041/2014.
Wsparcie w kluczowych działaniach europejskiej platformy technologicznej w zakresie ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych
Europejska platforma technologiczna w zakresie ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych (RHC TP) przygotowała — m.in. przy wsparciu udzielonym w ramach Siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji — 5 planów działania (dokumenty dostępne nieodpłatnie w witrynie internetowej http://www.rhc-platform.org):— plan działania dotyczący technologii ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną (wyd. czerwiec 2014),— plan działania dotyczący technologii wykorzystujących energię geotermalną (wyd. marzec 2014),— plan działania dotyczący technologii wykorzystujących biomasę (wyd. marzec 2014),— plan działania dotyczący przekrojowych technologii integracyjnych (wyd. marzec 2014),— wspólny plan działania w zakresie wdrażania technologii ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych (wyd. czerwiec 2014).Istnieje obecnie potrzeba dokonania oceny stopnia wdrożenia tych planów działania i przygotowania sprawozdania z oceny.Należy również przeanalizować pewne szczególne aspekty sektora ogrzewania i chłodzenia (opartego zarówno na źródłach odnawialnych, jak i paliwach kopalnych) oraz przygotować sprawozdanie na ich temat, w szczególności w odniesieniu do kierunku rozwoju branży grzewczej i chłodniczej.W celu ustalenia przyczyn sukcesów i niepowodzeń potrzebna jest analiza zachowań konsumentów oraz głównych modeli biznesowych w sektorze ogrzewania i chłodzenia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
20/12/2014 00:00
Nie dotyczy
02/03/2015 23:59
13/03/2015 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2014/S 246-433090
Ogłoszenie o zamówieniu
20/12/2014 00:00