Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług w celu wsparcia transpozycji, wdrożenia i egzekwowania następu...
Instytucja zamawiająca:
European Maritime Safety Agency
Data publikacji w witrynie TED:
04/09/2020
Termin nadsyłania ofert:
16/10/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
EMSA/OP/29/2020
Świadczenie usług w celu wsparcia transpozycji, wdrożenia i egzekwowania następujących po ratyfikacji konwencji międzynarodowych – TIE(R) dla IPA (część 1) i EPS (część 2)
Niniejsze zamówienie ma na celu podpisanie dwóch umów ramowych o świadczenie usług w celu wsparcia wprowadzania unijnych i międzynarodowych instrumentów prawnych w ustawodawstwie krajowym, a tym samym wsparcia ratyfikacji i transpozycji prawodawstwa UE i międzynarodowego prawa morskiego w państwach objętych IPA (część 1) oraz w krajach objętych EPS (część 2).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
2
Zamówienie publiczne
2450000.00 EUR
73000000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
04/09/2020 00:00
16/10/2020 16:00
20/10/2020 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Świadczenie usług w celu wsparcia transpozycji, wdrożenia i egzekwowania następujących po ratyfikacji konwencji międzynarodowych – TIE(R) dla państw objętych IPA
Usługi w ramach niniejszej umowy ramowej mają na celu zapewnienie terminowej transpozycji prawodawstwa UE i międzynarodowego w ich aktualnym stanie w systemach prawnych państw objętych IPA (obecnie Albania, Bośnia i Hercegowina, Republika Macedonii Północnej, Czarnogóra, Serbia i Turcja).
Część 2
Świadczenie usług na rzecz wsparcia transpozycji, wdrożenia i egzekwowania konwencji międzynarodowych – TIE(R) dla państw objętych EPS
Celem usług świadczonych w ramach niniejszej umowy ramowej jest zapewnienie terminowej transpozycji przepisów UE i międzynarodowych w ich aktualnym stanie w systemach prawnych państw EPS-POŁUDNIE (obecnie Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna i Tunezja) oraz państw EPS-WSCHÓD (obecnie Azerbejdżan, Gruzja, Islamska Republika Iranu, Kazachstan, Mołdawia, Turkmenistan i Ukraina).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 172-412781
Ogłoszenie o zamówieniu
04/09/2020 00:00