Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Exploitation de services de restauration et prestations de services annexes / Se...
Instytucja zamawiająca:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Data publikacji w witrynie TED:
12/08/2020
Termin nadsyłania ofert:
Nie dotyczy
Status:
Anulowane po publikacji
Informacja
COJ-PROC-20/028
Exploitation de services de restauration et prestations de services annexes / Service de pressing
Le présent marché est un marché mixte (concession et contrat-cadre) qui vise les prestations suivantes : A - Exploitation du service de restauration de la Cour (concession) ; B - Prestation de services de restauration sur base de bons de commande (contrat cadre) ; C - Prestations de services de pressing dans les locaux du contractant, en utilisant un local de dépôt et de retrait mis à disposition par la Cour (concession)
Usługi
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
Anulowane po publikacji
Zaznaczone
Najlepsza relacja jakości do ceny
Najistotniejsze elementy
12/08/2020 04:04
Nie dotyczy
15/09/2020 23:59
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 155-378298
Ogłoszenie o zamówieniu
12/08/2020 04:04