Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi sprzątania
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Data publikacji w witrynie TED:
18/08/2020
Termin nadsyłania ofert:
15/10/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
F-SE-20-T04
Usługi sprzątania
Wybrany oferent będzie świadczył następujące usługi:— sprzątanie siedziby instytucji zamawiającej,— zapewnianie wszystkich środków czyszczących (detergentów, płynów do szyb, środków dezynfekujących, środków polerujących itp.) i materiałów do pracy,— rozmieszczanie artykułów eksploatacyjnych (takich jak papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło i worki na śmieci),— przygotowywanie sal konferencyjnych,— mycie okien na żądanie,— monitorowanie, nadzorowanie i organizowanie usług sprzątania (opracowywanie harmonogramu, kontrole itd.).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement
Najlepsza relacja jakości do ceny
710,000.00 EUR
710,000.00 EUR
90911200
AT130
Additional CPV Supplementary CPV
90911300
90911200
Warunki udziału
Oferenci muszą wykazać, że mają zdolność prawną i regulacyjną do wykonywania działalności zawodowej w zakresie wymaganym do realizacji zadań objętych niniejszym zamówieniem. Zdolność prawną i regulacyjną potwierdzają dowody wymienione poniżej:— dowód wpisu do rejestru handlowego lub zawodowego,— potwierdzenie, że oferent jest upoważniony do realizacji zamówienia w kraju, w którym ma siedzibę.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
18/08/2020 00:00
15/10/2020 23:59
19/10/2020 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 198-478780
Sprostowanie
12/10/2020 00:00
2020/S 182-436026
Sprostowanie
18/09/2020 00:00
2020/S 159-387012
Ogłoszenie o zamówieniu
18/08/2020 00:00