Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wzmocnienie środków prawnych mających na celu walkę z kobietobójstwem
Instytucja zamawiająca:
European Institute for Gender Equality
Data publikacji w witrynie TED:
24/07/2020
Termin nadsyłania ofert:
11/09/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
EIGE/2020/OPER/10
Wzmocnienie środków prawnych mających na celu walkę z kobietobójstwem
Badanie wesprze EIGE w wysiłkach w celu wzmacniania zdolności instytucjonalnych do reagowania na przemoc wobec kobiet, a mianowicie na kobietobójstwo. EIGE ma na celu wsparcie państw członkowskich UE w poprawie reakcji instytucjonalnej poprzez skupienie się na roli i prawach ofiar w postępowaniu karnym dotyczącym kobietobójstwa oraz na obowiązku państw do prowadzenia dochodzeń, ścigania, karania i zapewniania odszkodowań.Ogólnym celem badania jest poprawa reakcji instytucjonalnej poprzez określenie luk w istniejących przepisach prawnych i braków regulacji oraz w praktyce poprzez zapewnienie sprawiedliwości ofiarom kobietobójstwa.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
230000.00 EUR
230000.00 EUR
73110000
LT
Warunki udziału
Jak określono w dokumentacji zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
24/07/2020 00:00
11/09/2020 10:00
11/09/2020 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 142-348301
Ogłoszenie o zamówieniu
24/07/2020 00:00