Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie specjalistyczne w zakresie komunikacji, podnoszenia świadomości i pomoc...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
31/07/2020
Termin nadsyłania ofert:
31/08/2020
Status:
Otwórz
Informacja
EEA/DIS/R0/20/005
Wsparcie specjalistyczne w zakresie komunikacji, podnoszenia świadomości i pomocy technicznej dla użytkowników w związku z wdrażaniem usługi programu Copernicus dotyczącej koordynacji danych przekrojowych in situ
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest komunikacja, zwiększanie świadomości i działania w zakresie absorpcji przez użytkowników w celu wsparcia wdrażania przez EEA usługi monitorowania terenu programu Copernicus i koordynacji danych przekrojowych in situ w komponencie programu Copernicus. Agencja zamierza zamówić usługi doradcze świadczone głównie na miejscu (w siedzibie EEA) i w ograniczonym zakresie na zewnątrz (w siedzibie wykonawcy lub w innych miejscach). Wykonawca będzie świadczył usługi doradcze i usługi dotyczące głównych obszarów dostosowanej komunikacji, podnoszenia świadomości i absorpcji przez użytkowników w celu poprawy widoczności, rozpoznawalności, absorpcji i oddziaływania usług monitorowania terenu programu Copernicus EEA oraz usługi koordynacji danych in situ i innych produktów w obrębie kluczowych społeczności użytkowników. Od ekspertów wewnętrznych wymaga się codziennej współpracy z zespołami programu Copernicus i komunikacyjnymi EEA.
Usługi
Procedura otwarta
Otwórz
Zaznaczone
Umowa ramowa
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Najlepsza relacja jakości do ceny
1600000.00 EUR
1600000.00 EUR
79410000
DK011
Warunki udziału
Jak określono w pkt 2.1.1 i 2.2.1 specyfikacji zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
31/07/2020 00:00
31/08/2020 16:00
01/09/2020 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2020/S 147-360670 Ogłoszenie o zamówieniu 31/07/2020 00:00