Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Dostawa paliwa dla EASO w Grecji i na Cyprze
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Data publikacji w witrynie TED:
13/08/2020
Termin nadsyłania ofert:
14/09/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
EASO/2020/795
Dostawa paliwa dla EASO w Grecji i na Cyprze
Zawarcie maksymalnie 2 pojedynczych umów ramowych na maksymalny okres 4 lat na dostawę paliwa dla EASO w Grecji i na Cyprze w celu ułatwienia mobilności personelu EASO, osób zaangażowanych i zewnętrznych zainteresowanych stron poprzez zapewnienie paliwa z użyciem kart paliwowych.
Dostawy
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
http://easo.europa.eu/
220,000.00 EUR
09100000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
13/08/2020 00:00
14/09/2020 15:00
15/09/2020 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Dostawa paliwa dla EASO w Grecji
Ogólnym celem zadania wynikającego z niniejszej procedury przetargowej jest zapewnienie na rzecz EASO w Grecji paliwa (Eurodiesel i EuroSuper/Bezołowiowa), ułatwionego dzięki wykorzystaniu kart paliwowych.
Część 2
Dostawa paliwa dla EASO na Cyprze
Ogólnym celem zadania wynikającego z niniejszej procedury przetargowej jest zapewnienie na rzecz EASO na Cyprze paliwa (Eurodiesel i EuroSuper/Bezołowiowa), ułatwionego dzięki wykorzystaniu kart paliwowych.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 156-380555
Ogłoszenie o zamówieniu
13/08/2020 00:00