Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ocena i upowszechnianie rezultatów zaproszeń do składania wniosków na innowacje ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Data publikacji w witrynie TED:
31/07/2020
Termin nadsyłania ofert:
17/09/2020
Status:
Otwórz
Informacja
EMPL/2020/OP/0010
Ocena i upowszechnianie rezultatów zaproszeń do składania wniosków na innowacje społeczne, finansowanych w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) na lata 2014–2020
W ramach badania zostaną przeanalizowane mocne i słabe strony, elementy innowacyjne, projektowanie metodologiczne, wartość dodana UE, wpływ strategiczny oraz możliwość rozszerzenia zakresu eksperymentów społecznych prowadzonych w ramach programu EaSI. Jednym z celów badania jest wskazanie czynników sprzyjających rozwojowi i włączaniu innowacji/doświadczeń społecznych oraz je utrudniających. Kolejnym celem jest przeanalizowanie potencjalnych synergii między przyszłymi dwoma aspektami EFS+, a także dostarczenie wytycznych dotyczących odpowiednich kryteriów udzielania zamówień, stosunków w zakresie zarządzania oraz praktycznych mechanizmów umożliwiających rozszerzenie zakresu projektów zakończonych sukcesem sprawdzonych w bezpośrednim zarządzaniu i prowadzenie tych projektów w ramach zarządzania dzielonego.Dalsze działania objęte niniejszym zamówieniem dotyczą rozpowszechniania wyników eksperymentów społecznych finansowanych w ramach programu EaSI, w tym organizacji dużego seminarium kończącego.
Usługi
Procedura otwarta
Otwórz
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
500000.00 EUR
85320000
00
Additional CPV Supplementary CPV
85320000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
31/07/2020 00:00
17/09/2020 12:00
18/09/2020 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2020/S 147-360688 Ogłoszenie o zamówieniu 31/07/2020 00:00