Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o świadczenie usług obejmująca „badania i ekspertyzy w dziedzinie o...
Instytucja zamawiająca:
European Defence Agency (EDA)
Data publikacji w witrynie TED:
05/08/2020
Termin nadsyłania ofert:
20/10/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
20.RTI.OP.103
Umowa ramowa o świadczenie usług obejmująca „badania i ekspertyzy w dziedzinie ochrony i technologii w odniesieniu do bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego, radiologicznego i jądrowego”
Świadczenie usług obejmujących badania i ekspertyzy w dziedzinie ochrony i technologii w odniesieniu do bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego, radiologicznego i jądrowego na dwóch uzupełniających się poziomach:a) poziom „horyzontalny” obejmujący różne dziedziny działań, takie jak plany działania; wersje demonstracyjne, narzędzia i systemy; szkolenia, warsztaty i konferencje w ramach współpracy; orazb) poziom „pionowy”, obejmujący różne rodzaje obszarów tematycznych, takich jak środki ochrony indywidualnej; wykrywanie, identyfikacja i monitorowanie kwestii odnoszących się do bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego i radiologicznego; zarządzanie zagrożeniami CBRJ; modelowanie i symulacja CBRJ; ochrona infrastruktury krytycznej przed CBR (ochrona zbiorowa); ochrona zaopatrzenia w żywność i wodę przed CBR; ocena, diagnoza i medyczne środki zaradcze. w przypadku zagrożenia CBRJ. Pierwsza umowa szczegółowa obejmie wszystkie dziedziny działań w kontekście obszaru tematycznego „Środki ochrony indywidualnej”.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Najlepsza relacja jakości do ceny
1,000,000.00 EUR
1,000,000.00 EUR
73000000
BE1
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
05/08/2020 00:00
20/10/2020 17:00
21/10/2020 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 150-366648
Ogłoszenie o zamówieniu
05/08/2020 00:00