Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie danych dotyczących monitorowania operacji EFRR i Funduszu Spójności oraz...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Data publikacji w witrynie TED:
07/08/2020
Termin nadsyłania ofert:
11/09/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
REGIO/2020/OP/0010
Badanie danych dotyczących monitorowania operacji EFRR i Funduszu Spójności oraz systemów monitorowania działających w latach 2014-2020 (2019CE16BAT214/2020CE16BAT075)
Celem badania jest dostarczenie rzetelnych i wiarygodnych danych z monitorowania, które stanowić będą podstawę dla Komisji na potrzeby oceny ex post programów polityki spójności współfinansowanych z EFRR i Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020. Prace wykonane w ramach niniejszego zamówienia zapewnią wkład w ocenę ex post pod względem:1) utworzenia jednej bazy danych finansowanych działań i ich sklasyfikowanie według zakresu interwencji, formy finansowania i rodzaju beneficjenta; oraz2) gromadzenia, klasyfikacji i oceny jakości danych dotyczących wskaźników wyjściowych zebranych przez instytucje zarządzające.Badanie będzie wykorzystywać, analizować i zsyntetyzuje ogromną ilość danych z monitorowania dostępnych w krajowych/regionalnych systemach monitorowania, tak aby można je było dalej przetwarzać i wykorzystywać do późniejszych prac analitycznych i oceniających.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
1000000.00 EUR
1000000.00 EUR
79000000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79400000
79000000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
07/08/2020 00:00
11/09/2020 16:00
14/09/2020 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 152-369308
Ogłoszenie o zamówieniu
07/08/2020 00:00