Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wprowadzenie zmian klimatu w obszar zastosowania funduszy objętych zakresem wspó...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
05/05/2012
Termin nadsyłania ofert:
18/06/2012
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.C.3/SER/2012/0011
Wprowadzenie zmian klimatu w obszar zastosowania funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych 2014–2020.
Analiza techniczna — w odniesieniu do łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do zmiany klimatu — znacznej liczby dokumentów programowych (umowy i programy partnerstwa), które zostaną przedłożone przez 27 państw członkowskich UE i Chorwację w ramach wniosków o fundusze objęte zakresem wspólnych ram strategicznych (EFRR, EFS, Fundusz Spójności, EFRROW, EFMR) w okresie budżetowym 2014–2020, jak również powiązana analiza horyzontalna i dotycząca poszczególnych krajów.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
05/05/2012 00:00
Nie dotyczy
18/06/2012 23:59
29/06/2012 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2012/S 87-142074
Ogłoszenie o zamówieniu
05/05/2012 00:00