Szczegóły ogłoszenia o przetargu

The PRICE SCHEDULE has been updated. Please upload the new document./ Le BORDEREAU DE PRIX a été mis à jour. Veuillez télécharger le nouveau document.
Tytuł:
Usługi szkolenia zawodowego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w siedzibach Par...
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Data publikacji w witrynie TED:
18/09/2020
Termin nadsyłania ofert:
04/11/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
EP/DGSAFE/SER/2020-007
Usługi szkolenia zawodowego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w siedzibach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu
Parlament Europejski zamierza zaoferować swoim pracownikom serię szkoleń na temat bezpieczeństwa i ochrony, z uwzględnieniem specyfiki środowiska pracy Parlamentu Europejskiego. Oprócz szkolenia podstawowego Parlament pragnie zapewnić każdemu członkowi personelu kursy zaawansowane i przypominające.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
80500000
Najistotniejsze elementy
18/09/2020 00:00
04/11/2020 17:00
12/11/2020 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1-SECO-BE
Kursy pierwszej pomocy i szkolenia przeciwpożarowe w Belgii
Szkolenia podstawowe i przypominające muszą być w pełni zgodne z programami przewidzianymi w ustawodawstwie krajowym i przepisach obowiązujących w chwili, gdy mają one miejsce. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na 282 sesje szkoleniowe. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.
Część 2-SECO-FR
Kursy pierwszej pomocy i szkolenia przeciwpożarowe we Francji
Szkolenia podstawowe i przypominające muszą być w pełni zgodne z programami przewidzianymi w ustawodawstwie krajowym i przepisach obowiązujących w chwili, gdy mają one miejsce. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na 84 sesje szkoleniowe. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.
Część 3-SECO-LU
Kursy pierwszej pomocy i szkolenia przeciwpożarowe w Luksemburgu
Szkolenia podstawowe i przypominające muszą być w pełni zgodne z programami przewidzianymi w ustawodawstwie krajowym i przepisach obowiązujących w chwili, gdy mają one miejsce. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 90 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.
Część 4-COSEC-BE
Szkolenie w zakresie kontroli bezpieczeństwa w Belgii
Szkolenia podstawowe i przypominające mają na celu pozyskanie i utrzymanie zdolności pracowników ochrony Parlamentu w dziedzinie kontroli osób, toreb i mienia oraz pojazdów. O ile nie określono inaczej, uczestnicy, którzy wygrali przetarg, muszą otrzymać zaświadczenie uznawane przez władze krajowe. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 215 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.
Część 5-COSEC-FR
Szkolenia w zakresie kontroli bezpieczeństwa we Francji
Szkolenia podstawowe i przypominające mają na celu pozyskanie i utrzymanie zdolności pracowników ochrony Parlamentu w dziedzinie kontroli osób, toreb i mienia oraz pojazdów. O ile nie określono inaczej, uczestnicy, którzy wygrali przetarg, muszą otrzymać zaświadczenie uznawane przez władze krajowe. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 73 sesje szkoleniowe. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.
Część 6-COSEC-LU
Szkolenia w zakresie kontroli bezpieczeństwa w Luksemburgu
Szkolenia podstawowe i przypominające mają na celu pozyskanie i utrzymanie zdolności pracowników ochrony Parlamentu w dziedzinie kontroli osób, toreb i mienia oraz pojazdów. O ile nie określono inaczej, uczestnicy, którzy wygrali przetarg, muszą otrzymać zaświadczenie uznawane przez władze krajowe. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 80 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.
Część 7-PROTEC-BE
Szkolenie w zakresie ochrony fizycznej w Belgii
Celem kursów jest nabycie i utrzymanie zdolności pracowników ochrony Parlamentu do wykrywania, unikania, zajmowania się atakami fizycznymi oraz, w miarę możliwości, ich neutralizowania. O ile nie określono inaczej, uczestnicy, którzy wygrali przetarg, muszą otrzymać zaświadczenie uznawane przez władze krajowe. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na 225 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.
Część 8-PROTEC-FR
Szkolenie w zakresie ochrony fizycznej we Francji
Celem kursów jest nabycie i utrzymanie zdolności pracowników ochrony Parlamentu do wykrywania, unikania, zajmowania się atakami fizycznymi oraz, w miarę możliwości, ich neutralizowania. O ile nie określono inaczej, uczestnicy, którzy wygrali przetarg, muszą otrzymać zaświadczenie uznawane przez władze krajowe. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 65 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.
Część 9-PROTEC-LU
Szkolenie w zakresie ochrony fizycznej w Luksemburgu
Celem kursów jest nabycie i utrzymanie zdolności pracowników ochrony Parlamentu do wykrywania, unikania, zajmowania się atakami fizycznymi oraz, w miarę możliwości, ich neutralizowania. O ile nie określono inaczej, uczestnicy, którzy wygrali przetarg, muszą otrzymać zaświadczenie uznawane przez władze krajowe. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 65 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.
Część 10-VOLON-BE
Szkolenia dla wolontariuszy w zakresie ewakuacji w Belgii
Celem kursów jest nabycie i zachowanie zdolności wolontariuszy do reagowania w razie wypadku lub ewakuacji w pomieszczeniach roboczych Parlamentu. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na 340 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.
Część 11-VOLON-FR
Szkolenia dla wolontariuszy w zakresie ewakuacji we Francji
Celem kursów jest nabycie i zachowanie zdolności wolontariuszy do reagowania w razie wypadku lub ewakuacji w pomieszczeniach roboczych Parlamentu. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 30 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.
Część 12-VOLON-LU
Szkolenia dla wolontariuszy w zakresie ewakuacji w Luksemburgu
Celem kursów jest nabycie i zachowanie zdolności wolontariuszy do reagowania w razie wypadku lub ewakuacji w pomieszczeniach roboczych Parlamentu. Zakres usług świadczonych w okresie obowiązywania umowy ramowej szacuje się na około 60 sesji szkoleniowych. Szczegóły dotyczące treści tej części podano w dokumentach zamówienia.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 182-436031
Ogłoszenie o zamówieniu
18/09/2020 00:00