Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wielokrotna umowa ramowa o usługi doradcze w celu wsparcia Działu Oceny Operacji...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
17/02/2021
Termin nadsyłania ofert:
16/04/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
CFT-1615
Wielokrotna umowa ramowa o usługi doradcze w celu wsparcia Działu Oceny Operacji Grupy EBI
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie wielokrotnej umowy ramowej z maksymalnie sześcioma podmiotami gospodarczymi na świadczenie wysokiej jakości usług związanych z oceną. Usługodawcy powinni dogłębnie znać metody i narzędzia oceny. Oferenci powinni wykazać doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych ocen oraz zdolność do doboru właściwych specjalistów branżowych o odpowiednich umiejętnościach technicznych i językowych, niezbędnych do realizacji zadań związanych z oceną w obrębie wielu państw, sektorów (http://www.eib.org/projects/priorities/index.htm) oraz produktów.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Najlepsza relacja jakości do ceny
3200000.00 EUR
3200000.00 EUR
79419000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
73200000
66171000
73220000
79419000
79400000
90713000
92312211
73210000
71356400
79411000
79411100
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
17/02/2021 00:00
16/04/2021 15:00
19/04/2021 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 060-148172
Sprostowanie
26/03/2021 00:00
2021/S 033-081036
Ogłoszenie o zamówieniu
17/02/2021 00:00