Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Aerostaty do prowadzenia nadzoru morskiego, drugi pilotażowy projekt technologic...
Instytucja zamawiająca:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Data publikacji w witrynie TED:
11/09/2020
Termin nadsyłania ofert:
20/10/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
Frontex/OP/612/2020/JL
Aerostaty do prowadzenia nadzoru morskiego, drugi pilotażowy projekt technologiczny
Ogólnym celem niniejszego zamówienia jest dzierżawa dwóch aerostatów do nadzoru w celu przeprowadzenia drugiego projektu pilotażowego wspieranego przez przyjmujące państwo członkowskie: Grecję, mającego na celu ocenę przepustowości i efektywności kosztowej aerostatu do nadzoru morskiego w środowisku operacyjnym. Zakres zamówienia obejmuje zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie wdrożenia, obsługi i oceny przez okres co najmniej 4 miesięcy i co najwyżej 6 miesięcy dwóch aerostatów do nadzoru, w tym zapewnienie sprzętu i ekspertów do przeprowadzenia badania.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
3,010,000.00 EUR
3,010,000.00 EUR
79714000
EL
Warunki udziału
Oferent musi być wpisany do odpowiedniego rejestru handlowego lub rejestru przedsiębiorstw. Należy przedłożyć zaświadczenie o wpisie do rejestru zawodowego lub handlowego, wymagane w kraju, w którym oferent ma siedzibę. Jeżeli wpis do takiego rejestru nie jest wymagany lub nie jest dopuszczalny ze względu na status prawny oferenta lub ze względów statutowych, należy przedłożyć wyjaśnienie.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
11/09/2020 00:00
20/10/2020 23:59
22/10/2020 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 189-455178
Sprostowanie
29/09/2020 00:00
2020/S 177-424145
Ogłoszenie o zamówieniu
11/09/2020 00:00