Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o usługi doradztwa prawnego w związku z lokalami EASA i powiązane u...
Instytucja zamawiająca:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Data publikacji w witrynie TED:
24/09/2020
Termin nadsyłania ofert:
28/10/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
EASA.2020.HVP.09
Umowa ramowa o usługi doradztwa prawnego w związku z lokalami EASA i powiązane usługi
EASA jest stroną umów najmu powierzchni biurowych i parkingowych zlokalizowanych w Kolonii (Niemcy) oraz powierzchni biurowych zlokalizowanych w Brukseli (Belgia). EASA wymaga doradztwa prawnego oraz dodatkowego wsparcia we wszystkich kwestiach prawnych, jakie mogą pojawić się w związku z najmem oraz lokalami Agencji. Zamówienie jest podzielone na dwie części. Wsparcie wymagane jest w szczególności w dziedzinach niemieckiego (cześć 1) i belgijskiego (część 2) prawa nieruchomości komercyjnych, przepisów regulujących stosunek najmu, prawa podatkowego odnoszącego się do najmu, prawa umów oraz czynności przedprocesowych i procesowych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
2
Umowa ramowa
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
675,000.00 EUR
79110000
Warunki udziału
Rejestracja lub równoważny dowód/certyfikat (co najmniej trzech prawników) potwierdzający zdolność/prawo do występowania w charakterze prawnika przed sądami niemieckimi (część 1) / belgijskimi (część 2). Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
24/09/2020 00:00
28/10/2020 15:00
30/10/2020 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Doradztwo prawne w związku z lokalami EASA i powiązane usługi (prawo niemieckie)
W przypadku części 1 wsparcie, doradztwo oraz – w razie potrzeby – reprezentowanie Agencji wymagane jest w szczególności w dziedzinach niemieckiego prawa nieruchomości komercyjnych, przepisów regulujących stosunek najmu, prawa podatkowego odnoszącego się do najmu, prawa umów oraz czynności przedprocesowych i procesowych.
Część 2
Doradztwo prawne w związku z lokalami EASA i powiązane usługi (prawo belgijskie)
W przypadku części 2 wsparcie wymagane jest w szczególności w dziedzinach belgijskiego prawa nieruchomości komercyjnych, przepisów regulujących stosunek najmu, prawa podatkowego odnoszącego się do najmu, prawa umów oraz czynności przedprocesowych i procesowych.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 186-448081
Ogłoszenie o zamówieniu
24/09/2020 00:00