Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Roboty związane z rozbudową kampusu EUIPO w Alicante
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
26/01/2021
Termin nadsyłania ofert:
01/03/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/012/20
Roboty związane z rozbudową kampusu EUIPO w Alicante
Celem niniejszego zamówienia jest udzielenie bezpośredniego zamówienia na wykonanie robót związanych z rozbudową na kampusu EUIPO, które będą realizowane na podstawie projektu zawartego w specyfikacji technicznej.
Roboty budowlane
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najniższa cena
2544000.00 EUR
2544000.00 EUR
45200000
ES521
Warunki udziału
— wpis do odpowiedniego rejestru handlowego lub zawodowego wydany przez właściwe organy państwa,— właściwe pozwolenie, które daje podmiotowi gospodarczemu prawo do realizacji tego rodzaju zamówień w kraju, w którym ma on siedzibę. Podmiot gospodarczy, któremu zostanie udzielone zamówienie, przed podpisaniem umowy powinien przedstawić dowód rejestracji w rejestrze klasyfikowanych wykonawców i przedsiębiorstw (Registro de Contratista y Empresas clasificadas –REA).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
26/01/2021 00:00
01/03/2021 13:00
03/03/2021 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 017-037844
Ogłoszenie o zamówieniu
26/01/2021 00:00