Szczegóły ogłoszenia o przetargu

La date limite de remise des offres est reportée au 25/01/2021 à 16h00. La séance d'ouverture des offres est fixée au 26/01/2021 à 10h00. Voir le rectificatif à l'avis de marché publié dans le Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 227-555211
Tytuł:
Organizacja, prowadzenie i rozwój szkoleń pedagogicznych dla kadry pedagogicznej...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Data publikacji w witrynie TED:
20/11/2020
Termin nadsyłania ofert:
25/01/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
HR/2020/OP/0018
Organizacja, prowadzenie i rozwój szkoleń pedagogicznych dla kadry pedagogicznej Centrum dziecięcego (Centre de la petite enfance - CPE)
W OIB (Biuro Infrastruktury i Logistyki - Bruksela) kadra pedagogiczna żłobków, przedszkoli, przedszkoli i psychologów wykonuje różne zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 12 lat. Wszyscy oni posiadają kwalifikacje zawodowe uznane w swojej dziedzinie, które pozwalają im aktualizować, rozwijać i uzupełniać już nabyte umiejętności. W związku z powyższym, OIB poszukuje zespołu trenerów w dziedzinach, które wspierają projekty pedagogiczne zgodne z wytycznymi kodeksu jakości i ram pedagogicznych w zakresie jakości opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 12 lat. W związku z tym zespół musi, po pierwsze, posiadać wiedzę specjalistyczną w tej dziedzinie, a po drugie, posiadać wiedzę pedagogiczną i umiejętności komunikacyjnych na poziomie, który zapewni właściwe przekazywanie wiedzy i know-how.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
555,870.00 EUR
80000000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w sekcji I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
20/11/2020 00:00
25/01/2021 16:00
26/01/2021 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Ogólne szkolenia pedagogiczne
Ogólne szkolenia pedagogiczne.
Część 2
Szkolenia pedagogiczne Pikler Lóczy
Szkolenia pedagogiczne Pikler Lóczy.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 251-627018
Sprostowanie
24/12/2020 00:00
2020/S 227-555211
Ogłoszenie o zamówieniu
20/11/2020 00:00