Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zaawansowane usługi firmy Cisco
Instytucja zamawiająca:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Data publikacji w witrynie TED:
28/09/2020
Termin nadsyłania ofert:
03/11/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
Frontex/OP/440/2020/KM
Zaawansowane usługi firmy Cisco
Świadczenie zaawansowanych usług przez firmę Cisco zgodnie z opisem zawartym w załączniku II — Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Najlepsza relacja jakości do ceny
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
72000000
PL91
Warunki udziału
Oferent musi udowodnić, że jest uprawniony do wykonania zamówienia zgodnie z prawem krajowym. Jako dowód należy przedstawić kopię urzędowego dokumentu (wyciąg z rejestru handlowego, Dziennik Urzędowy itp.), potwierdzającego, że oferent ma formę ustanowionego podmiotu prawnego oraz jest wpisany do odpowiedniego rejestru zawodowego lub handlowego.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
28/09/2020 00:00
03/11/2020 14:00
04/11/2020 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 209-509251
Sprostowanie
27/10/2020 00:00
2020/S 188-453018
Ogłoszenie o zamówieniu
28/09/2020 00:00