Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Konserwacja sprzętu gastronomicznego, kuchennego, kawiarnianego i myjącego w ram...
Instytucja zamawiająca:
European Court of Auditors (ECA)
Data publikacji w witrynie TED:
06/03/2015
Termin nadsyłania ofert:
17/04/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
AO 415.
Konserwacja sprzętu gastronomicznego, kuchennego, kawiarnianego i myjącego w ramach obsługi gastronomicznej o charakterze zbiorowym i protokolarnym
Celem niniejszej procedury przetargowej jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył usługi w zakresie konserwacji sprzętu restauracyjnego, kuchennego, kawiarnianego i myjącego w ramach obsługi gastronomicznej o charakterze zbiorowym i protokolarnym (zwanego dalej „urządzeniami”) dostępnym w 3 budynkach Trybunału Obrachunkowego (K1, K2 i K3) połączonych między sobą i znajdujących się pod adresem: 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luksemburg, LUKSEMBURG.Obowiązki oferenta będą obejmować wszystkie poniższe usługi i dostawy lub niektóre z nich, w zależności od rodzaju urządzeń:— usługi konserwacji zapobiegawczej urządzeń,— usługi konserwacji naprawczej urządzeń,— usługi konserwacji zapobiegawczej i naprawczej urządzeń w ramach pełnego zakresu gwarancji,— usługi demontażu/ponownego montażu urządzeń,— dodatkowe dostawy części zamiennych, elementów zużywalnych i urządzeń,— dodatkowe usługi w zakresie konserwacji dodatkowych urządzeń lub interwencje mające na celu modyfikację istniejących urządzeń.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
06/03/2015 00:00
Nie dotyczy
17/04/2015 23:59
21/04/2015 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 046-078155
Ogłoszenie o zamówieniu
06/03/2015 00:00