Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wdrożenie i testowanie elektronicznego systemu składania danych w formacie XML d...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
11/03/2015
Termin nadsyłania ofert:
27/04/2015
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/DATA/2015/01.
Wdrożenie i testowanie elektronicznego systemu składania danych w formacie XML dotyczących chorób odzwierzęcych, oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i ognisk chorób przenoszonych przez żywność oraz aktualizacja...
Celem niniejszej procedury jest udzielenie bezpośrednich zamówień na wykonanie konkretnych zadań w ściśle oznaczonym czasie, jak określono w specyfikacji przetargowej. Bezpośrednie zamówienia zostaną udzielone organizacjom z państw członkowskich UE oraz innych państw zgłaszających dane (Albanii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Serbii i Szwajcarii), posiadającym udzielony przez rząd mandat do zgłaszania danych dotyczących chorób odzwierzęcych, oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, ognisk chorób przenoszonych przez żywność oraz populacji zwierząt zgodnie z dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
11/03/2015 00:00
Nie dotyczy
27/04/2015 23:59
04/05/2015 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Stworzenie systemu eksportu danych z krajowych repozytoriów danych zgodnie z modelami danych i terminologiami kontrolnymi EFSA; składanie zestawów danych za pośrednictwem systemu DCF EFSA w formacie transmisji XML oraz weryfikacja...
Część 2 Aktualizacja i przegląd historycznych zbiorów danych EFSA na temat chorób odzwierzęcych, za pośrednictwem systemu DCF oraz z użyciem formatu transmisji XML
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2015/S 212-383985 Sprostowanie 31/10/2015 00:00
2015/S 049-084340 Ogłoszenie o zamówieniu 11/03/2015 00:00