Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Sekretariaty techniczne dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie następuj...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
18/06/2021
Termin nadsyłania ofert:
31/08/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
GROW/2021/OP/0002
Sekretariaty techniczne dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie następującej dyrektywy i rozporządzenia: dyrektywa 2014/34/UE ATEX, dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej...
Sekretariaty techniczne związane z różnymi dyrektywami: Część 1 – dyrektywa ATEX; część 2 – dyrektywa maszynowa; część 3 – dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej; część 4 – dyrektywa dźwigowa; część 5 – dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych/dyrektywa w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych; część 6 – dyrektywa odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
6
Zamówienie publiczne
860,200.00 EUR
75000000
Warunki udziału
Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
18/06/2021 00:00
31/08/2021 16:00
02/09/2021 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Dyrektywa ATEX 2014/34/UE
Sekretariaty techniczne dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy 2014/34/UE w sprawie urządzeń używanych w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX).
Część 2
Dyrektywa w sprawie maszyn 2006/42/WE
Sekretariat techniczny dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Część 3
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
Sekretariat techniczny dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE.
Część 4
Dyrektywa 2014/33/EU w sprawie dźwigów
Sekretariat techniczny dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy 2014/33/UE w sprawie dźwigów.
Część 5
Dyrektywa w sprawie zbiorników ciśnieniowych 2014/68/UE oraz 2014/29/UE
Sekretariat techniczny dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE oraz dyrektywy w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE.
Część 6
Rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe 2016/426/UE (GAR)
Sekretariat techniczny dla grupy jednostek notyfikowanych na podstawie rozporządzenia w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe 2016/426/UE (GAR).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 117-303775
Ogłoszenie o zamówieniu
18/06/2021 00:00