Szczegóły ogłoszenia o przetargu

.
Tytuł:
Roboty budowlane i prace dotyczące systemów elektrycznych i mechanicznych z wyko...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
20/11/2020
Termin nadsyłania ofert:
22/01/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/CORSER/2020/02
Roboty budowlane i prace dotyczące systemów elektrycznych i mechanicznych z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska praktyk i materiałów oraz remont sali konferencyjnej EFSA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wybór jednego lub dwóch wykonawców, mających zdolność do:(a) przeprowadzenia robót budowlanych, robót dotyczących systemów elektrycznych i mechanicznych i prac, które mogą obejmować takich dziedziny jak stolarka, malowanie itp. poprzez działania z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska praktyk i materiałów; (b) przeprowadzenie prac remontowych w sali konferencyjnej w budynku siedziby EFSA, zgodnie ze specyfikacją projektu wykonawczego dołączonego do niniejszego dokumentu.
Roboty budowlane
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
2
Umowa ramowa
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
7062893.00 EUR
45210000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
20/11/2020 00:00
22/01/2021 14:30
27/01/2021 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Roboty budowlane i prace dotyczące systemów elektrycznych i mechanicznych z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska praktyk i materiałów
Rodzaj zamówienia: wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowymPierwotny okres obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy + automatyczne wznowienie do 3 razy, przy czym łączny czas obowiązywania umowy może wynieść do czterech lat.
Część 2
Remont sali konferencyjnej EFSA
Podwykonawstwo robót remontowych sali konferencyjnej w budynku siedziby EFSA, zgodnie ze specyfikacją projektu wykonawczego dołączonego do niniejszego dokumentu.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 227-555194
Ogłoszenie o zamówieniu
20/11/2020 00:00