Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Statystyka w dziedzinie cen nieruchomości oraz towarów i usług konsumpcyjnych
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG EUROSTAT
Data publikacji w witrynie TED:
04/01/2021
Termin nadsyłania ofert:
24/02/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
ESTAT/LUX/2020/OP/0022
Statystyka w dziedzinie cen nieruchomości oraz towarów i usług konsumpcyjnych
Niniejsze zaproszenie do składania ofert dotyczy statystyki w dziedzinie cen nieruchomości oraz towarów i usług konsumpcyjnych. Usługi statystyczne, będące przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania wniosków, zostały podzielone na następujące części:Część 1: pomoc i wsparcie dla państw członkowskich UE i państw EFTA w opracowaniu wskaźników dotyczących nieruchomości komercyjnych.Część 2: badania rynku nieruchomości komercyjnych.Część 3: wsparcie podręcznika dotyczącego wskaźników w obszarze nieruchomości komercyjnych.Część 4: aktualizacja metodologicznego podręcznika zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
4
Zamówienie publiczne
657,000.00 EUR
79330000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
04/01/2021 00:00
24/02/2021 16:00
26/02/2021 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Pomoc i wsparcie dla państw członkowskich UE i państw EFTA w opracowaniu wskaźników dotyczących nieruchomości komercyjnych
Celem tej części jest zapewnienie pomocy i wsparcia dla państw członkowskich UE i państw EFTA w opracowaniu wskaźników dotyczących nieruchomości komercyjnych.Zadanie 1 wymaga od wykonawcy zapewnienia punktu pomocy dla państw członkowskich i państw EFTA.Zadanie 2 wymaga od wykonawcy zapewnienia pomocy technicznej dla krajowych organów ds. bezpieczeństwa.Zadanie 3 wymaga od wykonawcy przeprowadzenia kursów szkoleniowych.
Część 2
Badania rynku nieruchomości komercyjnych
Głównym celem tej części jest przygotowanie przeglądu literatury na temat zestawu wskaźników dotyczących najmu, przeprowadzenie badań rynku nieruchomości komercyjnych w wybranych państwach członkowskich oraz przygotowanie zaleceń, stanowiących podstawę dla kolejnych decyzji metodologicznych.Zadanie 1 wymaga od wykonawcy przeglądu literatury.Zadanie 2 wymaga od wykonawcy przygotowania planu konsultacji i kwestionariusza dotyczącego rynku nieruchomości komercyjnych.Zadanie 3 wymaga od wykonawcy przeprowadzenia konsultacji na rynku nieruchomości komercyjnych.Zadanie 4 wymaga od wykonawcy dostarczenia prezentacji i sprawozdania końcowego.
Część 3
Wsparcie podręcznika dotyczącego wskaźników w obszarze nieruchomości komercyjnych
Głównym celem tej części jest dostarczenie dwóch sprawozdań na potrzeby przyszłego podręcznika dotyczącego wskaźników w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, z uwzględnieniem wskaźników stosowanych w analizie rynków nieruchomości komercyjnych i metod zestawiania/konstruowania wskaźników.Zadanie 1 wymaga od wykonawcy sporządzenia sprawozdania na temat wskaźników stosowanych w analizie rynków nieruchomości komercyjnych.Zadanie 2 wymaga od wykonawcy sporządzenia sprawozdania na temat metod opracowywania wskaźników dotyczących rynku nieruchomości komercyjnych.
Część 4
Aktualizacja podręcznika metodycznego dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych
Głównym celem tej części jest aktualizacja podręcznika metodycznego dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych.Zadanie 1 wymaga od wykonawcy przygotowania planu i konspektu działania.Zadanie 2 wymaga od wykonawcy opracowania podręcznika.Zadanie 3 wymaga od wykonawcy dokonania prezentacji na spotkaniu grupy zadaniowej ds. poprawy jakości zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych.Zadanie 4 wymaga od wykonawcy udziału w pracach grupy roboczej ds. statystyki w dziedzinie cen.Zadanie 5 wymaga od wykonawcy udziału w dyskusjach podczas warsztatów.Zadanie 6 wymaga od wykonawcy ukończenia podręcznika.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 001-000010
Ogłoszenie o zamówieniu
04/01/2021 00:00