Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi wiedzy specjalistycznej świadczone przez lekarza i stomatologa orzecznika...
Instytucja zamawiająca:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Data publikacji w witrynie TED:
21/01/2021
Termin nadsyłania ofert:
22/02/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
PMO-OP-2020-0007
Usługi wiedzy specjalistycznej świadczone przez lekarza i stomatologa orzecznika na rzecz biura ds. rozliczeń wspólnego programu ubezpieczeń zdrowotnych Unii Europejskiej w Luksemburgu
Usługi wiedzy specjalistycznej świadczone przez lekarza i stomatologa orzecznika na rzecz biura ds. rozliczeń wspólnego programu ubezpieczeń zdrowotnych Unii Europejskiej w LuksemburguCzęść 1: Usługi wiedzy specjalistycznej świadczone przez lekarza orzecznika w Luksemburgu,Część 2: Usługi wiedzy specjalistycznej świadczone przez stomatologa orzecznika w Luksemburgu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
2
Umowa ramowa
85100000
Warunki udziału
Jak określono w dokumentacji przetargowej.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
21/01/2021 00:00
22/02/2021 12:00
23/02/2021 10:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi wiedzy specjalistycznej świadczone przez lekarza orzecznika w Luksemburgu
Lekarze orzecznicy są konsultowani w związku z wnioskami o uzyskanie uprzedniej zgody we wszystkich przypadkach przewidzianych w przepisach i na wniosek biur ds. rozliczeń w odniesieniu do konkretnych kwestii.Opinia lekarza orzecznika jest opinią lekarską wydaną na podstawie danych medycznych dotyczących osoby ubezpieczonej będącej w jego posiadaniu, informacji dostarczonych przez lekarza ubezpieczonego, wyników badań medycznych i naukowych oraz, w razie konieczności, po konsultacji z radą lekarską.
Część 2
Usługi wiedzy specjalistycznej świadczone przez stomatologa orzecznika w Luksemburgu
Stomatolodzy orzecznicy wydają opinie po zbadaniu dokumentów towarzyszących w świetle przepisów, np.:• opinia stomatologa orzecznika jest wymagana w odniesieniu do danych szacunkowych, niezbędnych na potrzeby niektórych metod leczenia: protez dentystycznych, implantów, leczenia ortodontycznego, periodontologicznego i okluzji;• przypisanie kodów do usług określonych w danych szacunkowych, przy użyciu obowiązującej nomenklatury;• stomatologowie orzecznicy będą stale pomagać pracownikom Biura ds. Rozliczeń w określeniu kodu stosowanego do pobierania opłat, w szczególności na podstawie brzmienia ustawodawstwa i/lub nomenklatury krajowej użytej na pierwotnej fakturze (np. klasyfikacja operacji chirurgicznych, wyszczególnienie zabiegów).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 014-029451
Ogłoszenie o zamówieniu
21/01/2021 00:00
Powiązane zaproszenie do składania ofert
Numer referencyjny przetargu Tytuł Rodzaj ogłoszenia
PMO/2020/OP/0002
Usługi specjalistyczne lekarza orzecznika i stomatologa orzecznika na rzecz 3 bi...
Ogłoszenie o zamówieniu