Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Animacja i rozwój wspólnot REGIO P2P — narzędzie do wzajemnego uczenia się w cel...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Data publikacji w witrynie TED:
26/01/2021
Termin nadsyłania ofert:
26/02/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
REGIO/2021/OP/0001
Animacja i rozwój wspólnot REGIO P2P — narzędzie do wzajemnego uczenia się w celu budowania zdolności władz krajowych i regionalnych do wdrażania polityki spójności (2020CE16BAT148)
Niniejsze zaproszenie do składania ofert odnosi się do animacji i rozwoju wspólnot REGIO P2P, w oparciu o doświadczenia zgromadzone we Wspólnotach REGIO wśród osób szkolących oraz wyniki przeglądu narzędzi REGIO do wzajemnego uczenia się, zakończonego na koniec 2020 r.Ogólnym celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest dalsza poprawa oferty możliwości wzajemnego uczenia się w celu poprawy zdolności organów państw członkowskich do korzystania z funduszy z EFRR i Funduszu Spójności oraz zarządzania nimi. Obejmuje to przyczynianie się do zakończenia przejścia ze wspólnot REGIO pracowników do społeczności REGIO P2P.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
138,500.00 EUR
138,500.00 EUR
79410000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79416100
79998000
80510000
79410000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
26/01/2021 00:00
26/02/2021 16:00
01/03/2021 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 017-037867
Ogłoszenie o zamówieniu
26/01/2021 00:00