Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym o zapewnienie badań przygotowawcz...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
06/08/2021
Termin nadsyłania ofert:
07/10/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/2021/OP/0004
Wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym o zapewnienie badań przygotowawczych, przeglądowych, ocen skutków, pomocy technicznej w zakresie polityki efektywności energetycznej związanej z produktem oraz badań zorientowanych na...
Niniejsza nowa umowa ramowa ma na celu zapewnienie badań przygotowawczych i przeglądowych oraz pomocy technicznej na różnych etapach opracowywania polityki w celu wsparcia polityki w zakresie efektywności energetycznej związanej z produktem, w tym między innymi ekoprojektu, etykiet energetycznych i etykiet opon. Ponadto usługi będą obejmować badania ukierunkowane na konsumentów (tj. badania behawioralne) dotyczące aspektów konsumenckich polityk związanych z produktami i budynkami, takich jak (między innymi) etykiety energetyczne, oznakowanie opon, świadectwa charakterystyki energetycznej (EPC) oraz wskaźnik przystosowania do inteligentnych rozwiązań (SRI).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
2
Umowa ramowa
7,000,000.00 EUR
73000000
Warunki udziału
Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
06/08/2021 00:00
07/10/2021 16:00
08/10/2021 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Badania przygotowawcze, przeglądowe, oceny skutków oraz pomoc techniczna
Badania przygotowawcze, przeglądowe, oceny skutków i pomoc techniczna na potrzeby polityki w zakresie efektywności energetycznej produktu.
Część 2
Badania ukierunkowane na konsumentów
Badania ukierunkowane na konsumentów w celu zrozumienia polityki w zakresie efektywności energetycznej produktów i budynków.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 151-398625
Ogłoszenie o zamówieniu
06/08/2021 00:00