Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Luksemburgu (część 1) i ratownic...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Data publikacji w witrynie TED:
04/04/2015
Termin nadsyłania ofert:
01/06/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
OIL/06/PO/2015/016.
Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Luksemburgu (część 1) i ratownictwa w Brukseli (części 2 i 3)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:— usług szkolenia teoretycznego i praktycznego w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej — Luksemburg (część 1),— usług szkolenia w dziedzinie ratownictwa zakładowego — Bruksela (część 2),— usług szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy udzielanej niemowlętom lub dzieciom przez pracowników ośrodków opieki nad małymi dziećmi — Bruksela (część 3).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
04/04/2015 00:00
Nie dotyczy
01/06/2015 16:00
08/06/2015 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi szkolenia teoretycznego i praktycznego w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej — Luksemburg
Świadczenie usług szkolenia teoretycznego i praktycznego dla pracowników instytucji mających siedzibę w Luksemburgu. Przeznaczone są dla członków zespołów profilaktyki i interwencji oraz kierowników zespołów interwencji.
Część 2
Usługi szkolenia w dziedzinie ratownictwa zakładowego — Bruksela
Szkolenia podstawowe i przypominające umożliwiające spełnienie wymogów prawnych nałożonych ustawą belgijską z dnia 4.8.1996 w sprawie dobrego samopoczucia pracowników podczas pracy i jej dekretów wykonawczych, w szczególności kodeksu dobrego samopoczucia podczas pracy, tytuł I, rozdział VI Pierwsza pomoc.
Część 3
Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy udzielanej niemowlętom lub dzieciom przez pracowników ośrodków opieki nad małymi dziećmi — Bruksela
Szkolenia podstawowe i przypominające umożliwiające spełnienie wymogów prawnych ustanowionych w następujących przepisach:— „Ministerieel besluit betreffende het attest van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen voor onthaalouders en personeel in kinderopvangvoorzieningen” rządu wspólnoty i regionu flamandzkiego z dnia 26.2.2009,— „Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22.11.2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten” rządu wspólnoty i regionu flamandzkiego z dnia 27.2.2014,oraz wymogów organizacji „Kind & Gezin”.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 067-117245
Ogłoszenie o zamówieniu
04/04/2015 00:00