Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Szafy rack, okablowanie oraz inne bierne i aktywne elementy infrastruktury infor...
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Data publikacji w witrynie TED:
01/04/2015
Termin nadsyłania ofert:
30/09/2016
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
D/C1/1503.
Szafy rack, okablowanie oraz inne bierne i aktywne elementy infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej wraz z usługami powiązanymi
Niniejsze zamówienie jest konieczne w celu umożliwienia nabycia towarów i usług związanych ze standardowymi i dostosowanymi do potrzeb ICT szafami rack dla placówek Europolu.— Towary: między innymi standardowe i dostosowane do potrzeb ICT szafy rack z powiązanym miedzianym lub światłowodowym okablowaniem szkieletowym/krosowniczym, aktywne i bierne elementy infrastruktury, takie jak między innymi zasilanie bezprzerwowe (UPS), moduł dystrybucji zasilania (PDU), mechanizmy zamykające drzwi, kamery, przełączniki KVM (klawiatura, wideo i mysz) oraz rozwiązania do zdalnego zarządzania.— Usługi: między innymi instalacja towarów, wdrożenie i konfiguracja oprogramowania, doradztwo, zarządzanie projektem, szkolenie, transport, przechowywanie i wsparcie (na miejscu i zdalne), jak również wszelkie inne działania związane z projektowaniem, budową i wsparciem centrum danych. Usługi mogą także objąć zarządzanie projektem i doradztwo dotyczące nowych struktur, jak również większe rozszerzenia obecnego środowiska Europolu.Część związana z konserwacją:— konserwacja nowych i istniejących szaf rack oraz powiązanych aktywnych i biernych komponentów we wszystkich wymienionych wyżej placówkach.
Usługi
Ograniczony
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
01/04/2015 00:00
Nie dotyczy
30/09/2016 23:59
29/04/2015 23:59
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 064-111750
Ogłoszenie o zamówieniu
01/04/2015 00:00