Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie atrakcyjności EFSA jako miejsca pracy i opracowanie strategii budowania ...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
04/02/2021
Termin nadsyłania ofert:
08/03/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/HUCAP/2021/01
Badanie atrakcyjności EFSA jako miejsca pracy i opracowanie strategii budowania marki pracodawcy
EFSA zamierza wyznaczyć doświadczonego partnera, który będzie w stanie pomóc agencji zrozumieć, dlaczego kandydaci z niektórych państw członkowskich nie ubiegają się o wolne stanowiska w EFSA (część 1).Pomoc EFSA we wskazaniu partnera, który będzie w stanie wesprzeć opracowanie strategii budowania marki pracodawcy (część 2).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
2
Zamówienie publiczne
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
320000.00 EUR
79414000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
04/02/2021 00:00
08/03/2021 14:30
09/03/2021 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Badanie dotyczące atrakcyjności EFSA jako miejsca pracy
Celem badania jest zarówno ocena atrakcyjności agencji, jak i zrozumienie, co motywuje profesjonalistów z UE do pracy w EFSA, a co ich przed tym powstrzymuje.Wykonawca zobowiązany będzie do obiektywnego pomiaru czynników motywacyjnych.EFSA zamierza wykorzystać wyniki badania w celu wzmocnienia swoich działań w zakresie budowania wizerunku i kanałów komunikacji w wybranych krajach UE.
Część 2
Opracowanie strategii budowania marki EFSA jako pracodawcy
Dzięki opracowaniu nowej strategii budowania marki pracodawcy oraz wprowadzeniu nowych programów rekrutacji EFSA pragnie osiągnąć następujące cele:• zwiększenie widoczności EFSA jako pracodawcy, którego warto wybrać.Silna marka pracodawcy pomoże utrzymać i promować markę EFSA jako miejsca pracy dla przyszłych kandydatów, a także zwiększyć liczbę wniosków o przyjęcie do pracy do Urzędu w państwach członkowskich UE. Pomoże również EFSA w promowaniu osiągnięć pracowników Urzędu na świecie.EFSA pragnie stać się centrum dla specjalistów ds. bezpieczeństwa żywności, miejscem, w którym specjaliści chcieliby pracować tymczasowo lub na stałe,• poprawa równowagi geograficznej wśród pracowników EFSA.Nowa strategia budowania wizerunku pracodawcy będzie musiała skupić się na strategiach EFSA w zakresie budowania marki i rozpowszechniania informacji w poszczególnych państwach członkowskich UE: najistotniejszych strategiach dla Urzędu oraz strategiach, z których EFSA przyciąga obecnie bardzo niewielu kandydatów,• poprawa zasięgu różnych programów rekrutacji Urzędu.Oprócz rekrutacji pracowników pracujących wyłącznie dla EFSA Urząd oferuje również programy rekrutacji umożliwiające młodym specjalistom i ekspertom tymczasową pracę w EFSA, czasami stanowiącą uzupełnienie ich obecnego zatrudnienia. Urząd chciałby jeszcze bardziej dopracować te różne systemy i opracować nowe strategie, które pomogą dotrzeć do narodowości niedostatecznie reprezentowanych w EFSA.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 024-057191
Ogłoszenie o zamówieniu
04/02/2021 00:00