Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi doradztwa informatycznego w dziedzinie rozwoju aplikacji w celu wsparcia ...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
12/02/2021
Termin nadsyłania ofert:
11/03/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
EEA/DIS/20/021
Usługi doradztwa informatycznego w dziedzinie rozwoju aplikacji w celu wsparcia produktów związanych z danymi tematycznymi dla Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej (DG ENV)
EEA, jako główna instytucja zamawiająca na potrzeby międzyinstytucjonalnego zaproszenia do składania ofert, dąży do zawarcia ramowej umowy o świadczenie usług specjalistycznych z usługodawcami, którzy będą wspierać EEA oraz Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej (DG ENV) jako uczestniczącą instytucję zamawiającą poprzez świadczenie usług doradztwa informatycznego w dziedzinie tworzenia aplikacji w celu wsparcia produktów związanych z danymi tematycznymi.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Najlepsza relacja jakości do ceny
7500000.00 EUR
7500000.00 EUR
72300000
DK011
Warunki udziału
Jak określono w pkt 2.1.1 i 2.2.1 specyfikacji zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
12/02/2021 00:00
11/03/2021 14:00
12/03/2021 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 030-070882
Ogłoszenie o zamówieniu
12/02/2021 00:00